conGRAS 2023 plenair: de rol van grassportvelden bij toekomstbestendige sportparken

Eigenaren van sportparken moeten nu keuzes maken voor een toekomstbestendig sportpark. Met de duurzaamheidsscan van het sportpark krijgen zij inzicht in de huidige situatie en kunnen de mogelijkheden om te verduurzamen worden verkend. Tomas Rongen en Joris van der Cammen presenteren hun visie over een aanpak om tot deze keuzes voor de toekomst te komen.

Op korte termijn kunnen natuurlijk maatregelen worden genomen (zogenaamde quick wins), zoals ledverlichting of zonnepanelen. Voor de lange termijn zijn keuzes noodzakelijk die een grotere impact hebben op aanleg en beheer van de sportparken. Eén van de onderzoeken die in de duurzaamheidsscan wordt uitgevoerd is die naar de behoefte aan en benodigde capaciteit aan sportvelden.

Afwegingskader

In hun presentatie behandelen Joris van der Cammen en Tomas Rongen een fictieve casus waarin de behoefte en capaciteit van een vereniging in kaart wordt gebracht. Vervolgens laten Joris en Tomas zien hoe invulling gegeven kan worden aan de capaciteit. Ze schetsen een aantal scenario’s die ze op basis van een velden keuzeladder en de drie aspecten van duurzaamheid (ecologisch, economisch en sociaal) met elkaar vergelijken. Het resultaat is een gemotiveerd afwegingskader waarin de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s in beeld worden gebracht.

Over de sprekers

Tomas Rongen en Joris van der Cammen zijn beiden projectleider sport bij KYBYS ingenieurs en adviseurs. Tomas is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken en Joris begeleidt veel technische projecten.

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 225,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je de keuze aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link.

Tomas Rongen
Joris van der Cammen

 

 

 

Meer nieuws

X