Deelsessie conGRAS 2023: ook sportveldbeheer moet naar emissieloos

Bij aanleg, beheer en onderhoud van sportvelden worden nog steeds veel machines met een benzine- of dieselmotor gebruikt. Uit de uitlaat komt CO2, fijnstof en stikstof. De overheid wil dit aan banden gaan leggen ter voorkoming van opwarming van de aarde, voor gezondere lucht en natuurherstel. Sportveldbeheerders staan dus voor een belangrijke uitdaging!

Nico Willemsen, beleidsmedewerker bij Cumela, was betrokken bij de totstandkoming van de ingroeipaden voor Schoon en Emissieloos Bouwen, die ertoe moeten leiden dat het gebruik van verbrandingsmotoren stapsgewijs wordt afgebouwd. Een elektrische bos- of grasmaaier behoort steeds vaker tot de standaarduitrusting. Dat is echter niet voldoende om de toekomstige doelstellingen van het Klimaatakkoord, Het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof te bereiken. Cumela werkt samen met collega-branches in het programma De Groene Koers om initiatieven op dit gebied zichtbaar te maken.

Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen. Hoe snel zal het gaan? Wat kan er wel en (nog) niet? Hoe kunnen sportveldbeheerders er samen voor zorgen dat zij op haalbare en betaalbare wijze hun steentje bijdragen? Ook is er volop ruimte voor een gesprek met elkaar over deze grote en belangrijke uitdaging.

Informatie over conGRAS

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link.

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 225,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Meer nieuws