BSNC versterkt zich met Adviesburo RIET uit Bunnik

BSNC mocht de afgelopen maanden al verschillende groenbedrijven, aannemers en gemeenten als nieuwe leden begroeten. De laatste, kersverse aanwinst is Adviesburo RIET uit Bunnik. Een landelijk opererend bedrijf op het gebied van ruimtelijke inrichting en techniek. 

Directeur Johan Welmer voert een team aan van tien gespecialiseerde ingenieurs. Zij helpen klanten met vragen over de werkvelden Sport en Spelen, Stedelijk Groen, Begraafplaatsen en Natuur. “Wij zijn onze opdrachtgevers van dienst bij het gehele planproces: van globale schets tot een bestek of onderhoudsadvies. Omdat ons bureau niet groot is, is de klant verzekerd van een persoonlijke benadering”, vertelt Johan.

Wie de website van het adviesbureau bezoekt, valt op dat duurzaamheid in een hoog vaandel staat. Dat blijkt onder meer uit de volgende passage: “Duurzaamheid staat centraal in ons denken en doen. In ons pand brengen we steeds verbeteringen aan om te sparen op het gebruik van energie en grondstoffen. En in onze projecten worden duurzame principes toegepast en doorgevoerd.”

In de milieubeleidsverklaring op de site geeft Johan aan dat een goede omgang met het milieu prioriteit heeft. “Wij beschouwen het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als een van onze belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker.”

Sport- en cultuurtechniek
Op het terrein van sport- en cultuurtechniek is het adviesbureau van alle markten thuis: van adviezen over het ontwerp en de aanleg van sportvelden en van (multifunctionele) kunstgrasvelden tot herinrichting of uitplaatsing van sportparken. “We houden ons alleen bezig met buitensportaccommodaties”, benadrukt Johan. “De omzet komt voor een derde deel uit onze sportactiviteiten. Vier medewerkers houden zich intensief hiermee bezig. Vooral tijdens de zomermaanden. Het ontwerpen en aanleggen van sportprojecten vraagt om specifieke kennis. Wij beschikken naast know how over ruimtelijke modellen, ook over ruime cultuurtechnische ervaring. En zijn daarom in staat om op basis van de bodemgesteldheid en waterhuishouding een aanlegadvies te geven over een sportveld. Dit kunnen we verwerken in een bestek of calculatie. Wij helpen klanten ook bij de gehele aanbesteding en realisatie van een sportcomplex. Overigens zijn we op sportgebied vooral actief in het westen en zuiden van het land. Met name in Zuid-Holland, Brabant en Gelderland.”

Adviesburo RIET buigt zich ook over sportbeleidsplannen. Met speciale aandacht voor onderzoek naar vraag en aanbod. “Aan de hand van ledenaantallen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen berekenen we het gewenste aanbod. Plannings- en cultuurtechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal voorzieningen en de kwaliteit ervan. Het sportadviesplan vormt vaak de basis voor samenvoeging of verplaatsing van verenigingen of sportcomplexen.

Plaats een reactie