BSNC presenteert factsheet ‘Zorgplicht milieu kunstgrasvelden’

In aanvulling op het ‘Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden’ , dat de BSNC einde van dit jaar heeft aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS, mevrouw Joëlle Staps, is door BSNC een factsheet gemaakt

In deze factsheet zijn de kernpunten vermeld uit het Zorgplichtdocument. Met het Zorgplichtdocument presenteert de BSNC een compleet, gedragen document voor alle onderdelen van het kunstgrasveld en de maatregelen die genomen kunnen worden om zo netjes mogelijk om te gaan met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem. Ook gelet op hergebruik.

Klik HIER voor de factsheet.

Meer nieuws