BSNC ondertekent Routekaart Verduurzaming Sport

Voorzitter Edward van der Geest ondertekende op 23 januari, tijdens de 17e editie van Sportief Verbinden bij Jumping Amsterdam 2020, namens de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) de deelakkoorden Circulair en Milieuvriendelijk beheer van de Routekaart Verduurzaming Sport.

De BSNC wil met de ondertekening haar rol pakken als het gaat om het realiseren van de ambities om de sport te verduurzamen. De branchevereniging richt zich daarbij voor 2020 in eerste instantie op de recycling van kunstgrasvelden, het voorkomen van verspreiding van infill-materialen op kunstgrasvelden in het milieu en het chemievrij beheren van sportvelden.

De Routekaart Verduurzaming Sport is -naast de BSNC- getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen. De Routekaart is in overleg met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen. Naast het hoofdakkoord sloten meer dan twintig partners ook nog drie deelakkoorden. Het gaat hier om de deelakkoorden CO2 Reductie, Circulair en Milieuvriendelijk beheer.

Verduurzamen voor de sport loont. De terugverdientijd van het vrijwel CO2 neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan tien jaar worden terugverdiend. De lagere maandlasten starten meteen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stort 4 miljoen euro in het Waarborgfonds Sport. Daardoor maakt het ministerie de kosten van een lening voor het verduurzamen van sportaccommodaties goedkoper.

De sector wordt volop uitgedaagd de sport duurzamer en meer circulair te maken. Enerzijds via de Innovatieprijs die de BSNC samen met VSG en NOC*NSF jaarlijks uitreikt. Anderzijds reikte Sportinnovator het afgelopen jaar voor meer dan 4 miljoen euro aan prijzen uit die helpen bij het ontwikkelen van onder andere het Circulaire Kunstgrasveld van de toekomst, circulaire klimgrepen en het elektrocuteren van onkruiden op sportvelden. Daarnaast bereikte ook de Nationale Golf Federatie een mijlpaal met de 100ste golfbaan die het GEO-duurzaamheidscertificaat uitgereikt kreeg.

Meer nieuws

X