BSNC-leden/-partners gezocht voor werkgroep Padelbanen

De BSNC start een werkgroep Padelbanen. Op moment zijn er zo’n 400 locaties met in totaal ruim 1300 padelbanen. De KNLTB verwacht dat er in 2026, 900 locaties zijn waar op 3.600 banen padel gespeeld kan worden. Een groeiende markt dus, ook voor BSNC-leden. Dit betekent mogelijk een groeiende behoefte om kennis met elkaar uit te wisselen. Wellicht is er ook behoefte aan een vertegenwoordigende rol van de BSNC. Denk aan de actuele discussie over geluidshinder. Daarom starten we een werkgroep. 

Het verenigingsbestuur van de BSNC gaat de werkgroep Padelbanen starten, die een verkenning doet naar; 

  • de padel-ontwikkelingen, 
  • de rol en betrokkenheid van BSNC-leden en -partners, 
  • de kennisvragen- en behoefte die er is,  
  • de wens om kennis te delen en 
  • de noodzaak om als BSNC ook het aanspreekpunt voor stakeholders te zijn, als vertegenwoordiger van de marktpartijen. 

Dit is een eerste strategische verkenning en er is ook nog geen BSNC-commissie waar dit onder zou kunnen vallen. Daarom fungeert het verenigingsbestuur (voorlopig) als opdrachtgever. 

Meld je aan 

Ben je betrokken bij de ontwikkelingen rondom padel en heb je tijd en zin om in deze werkgroep met de genoemde vraagstukken aan de slag te gaan? Stuur dan een mail naar info@bsnc.nl. Voor vragen kun je terecht bij verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594). 

Graag je reactie uiterlijk donderdag 9 maart. Het bestuur bespreekt de reacties tijdens de bestuursvergadering van 13 maart en geeft daarna een terugkoppeling. 

 

Bron afbeelding: Adobe Stock

Meer nieuws