Breda loopt voorop in (sociale) duurzaamheid: ook op sportgebied!

Breda is al jarenlang een voorbeeld voor veel andere gemeenten. ‘De Parel van het Zuiden’ werd al vele malen uitgeroepen tot meest duurzame stad van Nederland. Ook op het gebied van beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties maakt Breda haar status waar. Met milieuvriendelijke maatregelen als het aanleggen van zonnepanelen en het gebruik van led-verlichting. Én met acties die de sociale duurzaamheid bevorderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het onlangs afgesloten convenant over het gebruik van sportpark Ginneken.

Als projectmanager buitensport Inge Schrader eenmaal begint te vertellen, is ze bijna niet te stoppen. Op enthousiaste, aanstekelijke en vooral bevlogen wijze geeft ze uitleg over de duurzame inspanningen van de gemeente Breda en de inhoud van het convenant. “De reeks afspraken in de overeenkomst over sportpark Ginneken zijn gemaakt in overleg met de omwonenden, hockeyvereniging Zwart Wit en de gemeente. Sterker nog: veel prima ideeën komen voort uit gesprekken tussen alleen de bewoners en de hockeyclub. Een prima ontwikkeling die wij aanmoedigen en stimuleren. Waarbij de gemeente Breda als eigenaar en beheerder van het terrein wel een vinger aan de pols hield. Vooral om aan te geven of bepaalde  plannen en oplossingen realistisch en haalbaar zijn”, benadrukt Inge.

Uitbreiding sportpark
De gesprekken tussen de betrokken partijen leverden onder meer de volgende afspraken op: het tegengaan van hinder bij uitbreiding van de verlichting naar alle speelvelden door de aanleg van (natuurlijke) barrières. Inge: “Op verzoek van Zwart-Wit en omwonenden komt er een afscheiding tussen de tuinen en sportvelden in de vorm van een plantenhaag. Verder vraagt de hockeyclub spelers met de fiets naar het sportpark te rijden om eventuele parkeeroverlast te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente een poster ontwikkeld. Zwart Wit zet bij speciale wedstrijden en toernooien die veel bezoekers trekken parkeerbegeleiders in.”

Komend voorjaar volgen nog gesprekken met andere partijen in de omgeving en gebruikers van sportpark Ginneken. Waaronder tennisvereniging TC Breda en de Stoomgroep Zuid: een modelspoorvereniging voor stoomtreinen Inge: “Een aantal verbeteringen is al uitgevoerd. Zoals het uitbreiden van de parkeerplaats en de fietsenstalling en het installeren van led-verlichting in de lage lantaarnpalen op het parkeerterrein. Omdat het sportpark in de loop van de tijd is gegroeid en het gebruik ervan is toegenomen, werden eerder al maatregelen genomen om overlast tegen te gaan.”

In het convenant staat wat nodig is om het sportpark de komende jaren te laten functioneren in goede harmonie met de leef- en woonomgeving. Daarnaast komt er een beheergroep die actuele kwesties gaat bespreken. Wethouder Paul de Beer ondertekende het document namens de gemeente Breda. Hij is in zijn nopjes met het behaalde resultaat: “In dit convenant komen de belangen van meerdere partijen samen: van de omgeving én van de sport. Het is fijn dat er nu goede afspraken op papier staan. Deze versterken zowel het woonplezier als het sporten op deze bijzondere plek. En doen recht aan de natuurwaarden van het omliggende gebied.”

Milieueffecten
In Breda is het vanzelfsprekend om bij het maken van plannen en beleid vanaf de bron na te denken over de milieueffecten. Een feit waar Inge zich als projectmanager buitensport heel goed in kan vinden. “Van huis uit ben ik milieukundige, vandaar”, lacht ze. “Op allerlei terreinen, waaronder dus zeker ook sport, maken we hier écht werk van. De gemeente stimuleert en verleent subsidies om het installeren van zonnepanelen of vervangen van de sportveldverlichting door led-lampen mogelijk te maken. De helft van de clubs beschikt inmiddels over led-verlichting. In alle gemeentelijke sportparken in Breda zijn ongeveer 190 lage lichtmasten uitgerust met led-verlichting.”

Atletiekvereniging SPRINT ontving zondag 25 september de Groene Parel voor het installeren van 92 zonnepanelen. De panelen op het dak van het clubgebouw leveren een derde van het elektriciteitsverbruik van de vereniging. Inge: “Eerder al plaatste voetbalclub  WDS ’19 bijna honderd zonnepanelen op de kantine en een jeu de boulesvereniging negentig op haar onderkomen. In sportpark Jeugdland werden 351 panelen op de sporthal geïnstalleerd. We nemen daarnaast ook waterbesparende maatregelen op en bij de sportaccommodaties. Door de aanleg van retentievijvers voor de opvang van overtollig water en infiltratiekolken. Die zorgen er voor dat het water in de omgeving blijft.”

Scoren met energie
Breda wil op termijn onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen. De ambitie is om uit te groeien tot een CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Zonnepanelen helpen daarbij. De gemeente heeft in 2012 sportclubs de mogelijkheid geboden om een energiescan te laten maken. Hier hebben veel sportverenigingen gehoor aan gegeven. De gemeente staat voor een duurzaam Breda en wil dat bereiken door het goede voorbeeld te geven en anderen te stimuleren. Bijvoorbeeld door subsidie te verstrekken.

Inge: “Het resultaat is dat veel verenigingen overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van led-verlichting. Allemaal positieve ontwikkelingen waar wij als gemeente heel blij mee zijn. En die we graag stimuleren. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een belangrijk speerpunt. Daarbij kan je ook denken aan het isoleren van gebouwen en verbeteren van de installaties. Daarnaast besteden we aandacht aan het chemievrij onderhouden van sportvelden en bestrijden van onkruid. We volgen daarbij de afspraken uit de Green Deal-overeenkomst. Én delen hierover kennis en wisselen ervaringen uit met andere gemeenten en overige leden van de BSNC. Dat is de grote kracht en meerwaarde van de branchevereniging.”

De gemeente steekt bovendien veel tijd in relatiebeheer. Inge: “Een paar keer per jaar voeren we overleg met sportverenigingen over tal van zaken. Waaronder ook het beheer en onderhoud van de velden. Op de website www.sportpleinbreda.nl informeren we de clubs over allerlei nieuwtjes en weetjes, nieuw beleid en alle ontwikkelingen in de verschillende sportparken in de wijken. Breda is dus een heel milieuvriendelijke gemeente waar ook sport hoog in het vaandel staat. Het is voor ons een grote uitdaging om samen met alle betrokken partijen goed uitgeruste accommodaties te realiseren op een zo duurzaam mogelijke manier.”

Plaats een reactie