Biodiversiteit volop in de belangstelling

Op 26 april verzorgt Friso van der Zee (Wageningen Environmental Research, WUR) de eerste lezing (10.00-10.30 uur) van het BSNC-programma tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties. Biodiversiteit op sportvelden staat centraal. Terecht, want de afgelopen periode hebben de WUR, VHG en NOC*NSF (in samenwerking met de provincie Gelderland) publicaties uitgebracht over dit belangrijke duurzaamheidsthema.

Tijdens zijn lezing gaat Friso in op biodiversiteit voor natuurlijke plaagbestrijding op sportvelden en golfterreinen. Dit is een belangrijk onderwerp binnen de sport, want sporten doe je bij voorkeur in een milieuvriendelijke en veilige natuurlijke omgeving! Inzet van natuurlijke plaagbestrijding draagt bij aan het verminderen van gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen. Maar in hoeverre is biodiversiteit in staat bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding? Na deelname aan deze sessie heb je meer kennis over hoe biodiversiteit, op en rond sportvelden en golfterreinen, verhoogd en in stand gehouden kan worden. Ook doe je kennis op over de potentiële bijdrage van biodiversiteit aan plaagbestrijding.

Biodiversiteit op de sportvelden: drie nieuwe publicaties over
Drie onlangs uitgebrachte publicaties gaan nader in op biodiversiteit op de sportvelden en vullen elkaar goed aan. De WUR-publicatie ‘Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen ’ tracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre biodiversiteit in staat is om bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding. De publicatie ‘Groene oplossingen voor gezonde natuurinclusieve sportaccommodaties ’ van de VHG heeft een wat bredere insteek. Het vergroenen van sportterreinen biedt gemeenten – samen met sportveldbeheerders en terreinmeesters – namelijk een geweldige mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat (wateroverlast, droogte, hittestress), natuur (biodiversiteit) en gezondheid (bewegen en spelen).
De publicatie van de NOC*NSF en de provincie Gelderland, ‘Natuurinclusief sporten en bewegen ’, sluit hierop aan. Hoe kan een sportpark zo aantrekkelijk en plezierig mogelijk worden ingericht? Op welke manieren kunnen de sport en natuur worden samengebracht en hoe kan er kruisbestuiving tussen beide thema’s worden gecreëerd? Het inspiratiedocument helpt om antwoord te geven op deze vragen. Het beschrijft natuurinclusieve voorbeelden vanuit de sport, het bedrijfsleven en de woonomgeving, bedoeld om sportclubs en gemeenten te inspireren en handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.

Meer nieuws