Belangrijke aanpassing in de Korfbalnorm voor Top- en Wedstrijdsport NOCNSF-KNKV2-15-1

De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft met ingang van 1 juli 2014 besloten om over te gaan naar de nieuwe veldafmeting van 40 x 20 meter voor wedstrijdvelden achttallen en 24 x 12 meter voor jeugdvelden viertallen. Hierdoor is de totale oppervlakte kunstgras aanzienlijk verkleind.

Uit de praktijk blijkt nu, dat kunstgrasvelden korfbal die volgens de nieuwe afmetingen zijn aangelegd en een constructie met een E-layer of Foam-layer bevatten, problemen kunnen geven. Het gaat hierbij om krimpverschijnselen van en drempelvorming in de kunstgrasmat. Bij hoge temperaturen (zomermaanden) wordt de constructie al snel 50 à 60 graden heet en kan de sportvloer haar warmte onvoldoende kwijt. Het gevolg is krimp van de kunstgrasmat (slingerende belijning en open naden bij de kantopsluitingen) en het ontstaan van drempels in het veld (opkruipen kunstgras).
Daarnaast heeft de kunstgrasmat de neiging om te verschuiven (bij onderhoud) t.o.v. het E-layer of het Foam-layer. Het kleinere oppervlak bevat minder zand infillmateriaal en heeft dus minder gewicht om de kunstgrasmat goed op z’n plaats te houden.

De bovenstaande knelpunten, die de veiligheid van de sporters in gevaar brengt, heeft het KNKV doen besluiten het proces in te zetten om te komen tot een verplichtstelling van het gebruik van klemsystemen op dergelijke constructies.
Afgelopen dinsdag 30 oktober 2018 heeft de Normcommissie NOC*NSF unaniem besloten om deze verplichting te laten gelden voor maximaal twee aaneengesloten wedstrijdvelden (bruto-maat 2.112 m2) , waarbij de kortste zijde van het kunstgrasoppervlak minimaal 44 meter bedraagt. Deze verplichting vervalt indien er een derde jeugd- of wedstrijdveld aaneengesloten wordt aangelegd, tenzij de velden achter elkaar in de lengterichting zijn gesitueerd.

Het gewijzigde normblad is via deze link te downloaden, NOCNSF-KNKV2-15.1

Meer nieuws

Plaats een reactie