Actueel probleem ten aanzien van verwerking kunstgras

Actueel probleem ten aanzien van verwerking kunstgras

Met de recente mededeling van het verwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld dat ze stoppen met de inname van kunstgras, is de verwerkingsmarkt in Nederland nagenoeg op slot gegaan. Eerder was immers Tuf Recycling al gedwongen om de inname te stoppen.

Grote gevolgen

Dit heeft grote gevolgen voor de kunstgrasmarkt en opdrachtgevers. Zowel voor oplossingen op de korte termijn als een duurzame aanpak voor de langere termijn is er alle aanleiding om daar aandacht aan te besteden. We zien ook dat er allerlei initiatieven ontstaan, zowel binnen als buiten de branchevereniging.

BSNC

Als BSNC gaan we graag met alle initiatiefnemers in overleg. De recent opgerichte werkgroep circulariteit heeft daarbij een centrale rol. Ook zijn we inmiddels in gesprek met het ministerie van VWS, het ministerie van I&W en partners zoals VSG.

Meer nieuws

Plaats een reactie