26/10 Cursus duurzaam onderhoud grassportvelden in Dalfsen

Op 26 oktober start de cursus Duurzaam Onderhoud Grassportvelden. Het sportveldonderhoud verandert onder invloed van klimaatverandering, pesticiden vrij beheer en het streven naar een kleinere ecologische voetafdruk. Om het hele seizoen op hoogwaardige sportvelden te kunnen spelen zullen we de grasmat beter moeten voorbereiden op perioden van hitte, droogte en veranderende neerslagpatronen. Daarnaast worden preventie, monitoring en proactief onderhoud belangrijker als de mogelijkheden van bestrijding worden beperkt.

In vijf cursusdagen komen alle gangbare en innovatieve onderhoudsmethoden uitgebreid aan bod. Ook wordt veel aandacht besteed aan het praktisch beoordelen van grasmat en toplaag en de onderliggende kennis over grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting. Door beter inzicht in de kwaliteit van grasvelden en het tijdig signaleren van problemen kunnen deelnemers passend onderhoud bepalen voor toekomstbestendige sportvelden.

Het programma is ontwikkeld voor aankomende sportveldprofessionals, die meer willen of moeten weten van het onderhoud van echte grassportvelden. Ook ervaren terreinmeesters en sportveldbeheerders hebben in de afgelopen jaren hun kennis opgefrist en bijgespijkerd. Een uitgebreide toets voor een certificaat is optioneel. De cursus is niet gericht op machinevaardigheid.

De cursus van Praktijkcentrum Sport & Golf wordt verzorgd door Ernst Bos. Gastheer in Dalfsen, is Bertus Meijer – genomineerd Fieldmanager of the Year 2021 – die zijn velden al tien jaar duurzaam onderhoudt.

 • Doelgroep: uitvoerende en toezichthoudende medewerkers op MBO2 en MBO3 niveau.
 • Duur: 5 lesdagen + 0,5 dag toets voor certificaat (niet verplicht)
 • Locatie: Dalfsen
 • Groepsgrootte: Max. 12 deelnemers.
 • Informatie en aanmelding:
  W: cursus duurzaam onderhoud grassportvelden
  E: info@pcsportengolf.nl
  T: +31 (6) 538 917 86.

Meer nieuws