Day

februari 29, 2024
Nog niet aangemeld voor conGRAS? Dan trekt de inhoud van de zesde en laatste deelsessie je vast over de streep! Die gaat namelijk over natuurinclusieve sportaccommodaties en de ervaringen daarmee uit vijf living labs. Sporten en bewegen stimuleren werkt namelijk beter in een aantrekkelijke, groene omgeving die uitnodigt tot meedoen. Zo’n groene omgeving heeft ook...
Lees verder