2023; teleurstelling en hoop

“Beste leden van de BSNC, Een goede gewoonte aan het eind van het jaar is om terug te kijken, maar zeker ook vooruit.” In deze kersgroet kijkt voorzitter Edward van der Geest dan ook terug op 2023 met teleurstelling en hoop. En kijkt hij reikhalzend uit naar het nieuwe jaar 2024: “Fantastisch, wat een energie en wat een hoop werk we kunnen verzetten met elkaar!”

2023; teleurstelling en hoop

Inmiddels lijken (geopolitieke) ontwikkelingen (Oekraïne, Gaza/Israël) een gegeven voor dit jaar en lijken we in Nederland “gewoon” door te gaan met onze bezigheden. Lijkt, want we mogen ons wel beseffen, wat een voorrecht het is, om in zo’n vrij en bevoorrecht land te mogen wonen. We kunnen ons zelfs politiek gedoe en vervroegde verkiezingen veroorloven.
En wees gerust, ik ga de uitkomsten van de laatste Kamerverkiezingen hier niet duiden, ook al is politiek wel mijn “ding”. Laten we hopen dat er snel weer een goed bestuur komt om ons land door de uitdagingen van de komende tijd heen te loodsen. Het milieu, bestaanszekerheid, volksgezondheid en -welzijn, migratie, huisvesting, vrede om ons heen, het zijn geen geringe uitdagingen.

Laat ik het hier beperken tot ons, de BSNC. Binnen de branche is de discussie en onvrede rond het KwaliteitsZorgSysteem 2.0 (KZS2.0) een belangrijk thema geweest. Als we zien hoeveel energie daarin is gaan zitten en hoe klein de stapjes zijn die we maken, zou je er haast moedeloos van worden. Tot nu toe teleurstellend, maar we laten dat niet de teneur van 2023 bepalen.

We kijken ook naar wat allemaal wel gelukt is dit jaar. We hebben, met dank aan de subsidie van VWS, een extern bureau de verbreding van de branchevereniging laten onderzoeken, we hebben een projectleider duurzaamheid aan het werk, de commissiestructuur is vormgegeven, mooi om te constateren dat ook daar weer nieuwe energie en elan ontstaan.
Ook zakelijk lijkt het onze leden goed te gaan. Dus met positiviteit en hoop luiden we 2024 in.

Niet alleen zal er komend jaar een oplossing komen rond KZS 2.0, ook de verkenning rond verbreding en samenwerking met de binnensport gaat een volgende fase in, op weg naar een nog sterkere branche-vertegenwoordiging. We gaan weer mooie onderzoeken starten, vanuit de werkgroepen binnen de commissies.

Rest mij niets meer dan ook dit jaar alle leden die zich (weer) hebben ingezet (de meesten vrijwillig) voor de BSNC afgelopen jaar hartelijk te bedanken en … hopelijk gaan jullie daar komend jaar mee door! Fantastisch, wat een energie en wat een hoop werk we kunnen verzetten met elkaar!

Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar een prachtig 2024, hopelijk jullie ook.

Afsluitend wens ik jullie allemaal, namens het bureau en het bestuur, even een moment van rust en van gezellige (voor onze leden van onder de grote rivieren; zalige) kerstdagen toe.
Een moment van bezinning, familie, vrienden, traditie, nieuwe gewoonten en met elkaar.

En natuurlijk alles wat wenselijk is voor 2024!

Om het jaar goed te beginnen, nodigen we graag alle leden uit voor de nieuwjaarsborrel op 19 januari 2023 bij Re-Match in Tiel. In dit artikel lees je daar meer over.

 

Edward van der Geest
Voorzitter BSNC

Meer nieuws