KUNSTgres deelsessie. Water als “Gamechanger” op buitensportaccommodaties

Door de droogte en de extreme neerslag in de afgelopen jaren heeft het lokaal vasthouden en functioneel gebruiken van hemelwater een extra dimensie gekregen. Ook buitensportaccommodaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In deze deelsessie op KUNSTgres, 4 oktober op Papendal, belicht Wim Glaap waarom zij dat zouden moeten doen.

Tijdens de presentatie op 4 oktober belichten wij deze noodzaak om buitensportaccommodaties onderdeel te laten zijn van de doelstellingen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Sportvelden kunnen namelijk worden gebruikt als waterberging en infiltratie, voor beregening van sportvelden of om te infiltreren in de wijk om hittestress te verminderen.

De oppervlakten aan sportvelden (415 km2), die normaliter neerslag versneld afvoeren, zijn uitermate geschikt om functioneel te gebruiken bij maatregelen in het kader van klimaatadaptie. Dit kunnen toepassingen zijn op sportparken zelf maar ook lokaal, waarbij vrijkomend water kan worden gebruikt voor de landbouw of beplantingen ter vermindering van de hittestress. In de zout- of brakwater gebieden geeft het mogelijkheden om grijs watersystemen aan te leggen voor uiteenlopende doeleinden.

Don’t flush our planet’s most valuable resource.”

 

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 195,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Meer nieuws