Wat kunnen we leren van de landbouw? Verslag van de studiedag BSNC en Cumela Nederland

Wat kunnen we leren van de landbouw? Dat was het thema van de studiedag (Duurzaam beheer sportvelden – lessen uit de landbouw) die BSNC en Cumela op 5 november 2015 hielden op het hoofdkantoor van Cumela Nederland in Nijkerk.

Voor deze dag hadden zich 10 personen, vanuit diverse geledingen uit de branche, in geschreven.

Door een viertal sprekers werden we meegenomen in de wereld van de bodem, precisie landbouw, het weer en gewas bescherming en vertaling van de innovaties uit de landbouw naar kansen voor sportvelden en golfbanen.

Tijdens deze dag ontmoetten de praktijkmannen de mannen die met innovaties bezig zijn. Dat leidde tot soms hevige discussies zoals: gaat de techniek het winnen van het boerenverstand? Blijven we achter de computer zitten of gaan we toch nog een profielkuitje spitten om te kijken hoe te werkelijk zit.

Het onderdeel ‘weer en gewasbescherming’ sprak de oude rotten zeer aan daar was winst te behalen met de slogan ‘met het juiste toepassing moment kunnen we misbespuitingen voorkomen’.

Het was een leerzame dag, waar de term ‘meten is weten’ veelvuldig werd gehoord.

Peter Batelaan

Plaats een reactie