Uitnodiging: Regiobijeenkomsten Chemievrij beheer grassportvelden

Vanaf medio januari 2020 tot en met eind maart organiseert de BSNC, in samenwerking met CLM en een aantal andere partners 12 regiobijeenkomsten over het chemievrij beheren van grassportvelden. Dit op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om (vrijwillige) beheerders van aannemers en sportverenigingen en beleidsmakers, adviseurs en experts te ondersteunen bij de omschakeling van professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden naar chemievrij beheer.

Informatie/aanmelden?
Heb jij of hebben je collega’s interesse! Je vindt alle informatie en de mogelijkheid om je aan te melden, via deze link.

Meer nieuws