Gerechtelijke uitspraak Enschede over verspreiding infill-materiaal, en nu? 

De BSNC heeft, in samenwerking met de VSG, de uitspraak over milieuverontreiniging door rubberkorrels op de voet gevolgd.

De uitspraak is belangrijk voor de sport in het algemeen en sport op kunstgras in het bijzonder!

Uit het vonnis blijkt, dat het voor beheerders (vaak gemeenten en verenigingen, maar soms ook aannemers) van eminent belang is maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. De zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet Bodembescherming) (zie brief VSG).

In Enschede, zo concludeert de rechter, is, ondanks waarschuwingen in het verleden, de beheerder tekort geschoten in zijn zorgplicht. Er zijn geen maatregelen getroffen (geen kantplanken geplaatst of uitloopmatten gebruikt) en ook het opruimen van blad is niet naar behoren uitgevoerd.

Dit nuanceert de eerdere berichten in de pers ten aanzien van het (einde van het) gebruik van infill-materiaal! Het benadrukt wel het belang van correcte en tijdige naleving van de zorgplicht.

De BSNC heeft onlangs een nieuw document “Zorgplicht milieu kunstgrasvelden” (link) gepresenteerd.

Dit document biedt handvatten om adequate voorzieningen te treffen om te voldoen aan de zorgplicht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

BSNC
Edward van der Geest (voorzitter)
T: 06 22528523
E: info@bsnc.nl

Meer nieuws