Uitnodiging ledenconsultatie aanpassing BSNC-structuur

Graag nodigen wij jullie uit voor de ledenconsultatie in verband met de aanpassing van de BSNC-structuur. De fysieke bijeenkomst heeft deze week op woensdag 14 september plaatsgevonden. Er volgen nog twee online momenten via Microsoft Teams: op maandag 19 september (17:00 – 18:00 uur) en donderdag 22 september (17:00 – 18:00 uur).

Ter voorbereiding op besluitvorming tijdens de ALV van 9 november aanstaande, wil het BSNC-bestuur jullie informeren en in gesprek over de veranderende rol en positie van de BSNC en een andere manier van werken, zoals ook besproken tijdens de ALV van 25 maart jongstleden. Het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt om de huidige structuur van de BSNC aan te passen.

Met name de vertegenwoordigende en belangenbehartigende rol van onze vereniging wordt steeds belangrijker, maar daarmee (soms) ook het verschil tussen sommige leden/platforms. Ook zijn er dubbelingen ontstaan in vertegenwoordiging of juist een gebrek aan vertegenwoordiging. Verder is er behoefte aan meer slagkracht en snelheid in meningsvorming.

Het voorstel dat het bestuur heeft uitgewerkt om de huidige structuur van de BSNC aan te passen, komt in hoofdlijnen neer op:

  • Vereenvoudiging platform-structuur binnen de BSNC;
  • Een bijzonder lidmaatschap voor gemeenteleden (inclusief aangepaste contributie);
  • Verbreding van het aandachtsgebied van de BSNC (o.a. binnensport).

Het bestuur is zeer geïnteresseerd in jullie mening, als betrokken lid van de BSNC en hopen jullie tijdens één van de ledenconsultatie-bijeenkomsten te mogen begroeten.

In verband met de voorbereiding vragen we jullie vóór dinsdag 6 september voor één van de bijeenkomsten aan te melden bij Jeanine van Barneveld (j.vanbarneveld@bsnc.nl).

De locatiegegevens of Teams-link worden dan z.s.m. nagezonden.

Meer nieuws