Uitkomsten WUR-enquête beregening grasvelden en droogte

Het klimaat verandert en dat leidt onder andere tot meer droogte, met mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van gras op sportvelden, golfbanen, evenemententerreinen en openbaar groen. Sinds het voorjaar van 2020 doet de Wageningen University & Research (WUR) hier onderzoek naar. Afgelopen zomer is een online enquête uitgezet onder beheerders van grasvelden. De uitkomsten van de enquête zijn nu bekend. Voor de toekomst verwacht bijna 85% van de respondenten op de een of andere manier aanpassingen door te gaan voeren, vooral in de capaciteit en het type beregening van grasvelden.

De onderzoekers waren benieuwd hoe beheerders van grasvelden in de praktijk het beheer aanpassen aan optredende droogte. De enquête is ingevuld door 26 personen die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de uitvoering of organisatie van grasveldonderhoud. De helft van de respondenten is verantwoordelijk voor het beheer van grassportvelden, terwijl een derde verantwoordelijk is voor het beheer van golfbanen. De overige antwoorden hebben betrekking op evenemententerreinen of gemeentegroen.

De uitkomsten van het onderzoek vind je hier.

De BSNC is, samen met Plantum en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, consortiumpartner van dit onderzoeksprogramma ‘Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’.

Meer nieuws