Training groundsman gravel en gravel afschot

De KNLTB werkt samen met IPC Groene Ruimte en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) aan de ontwikkeling van het opleidingsaanbod voor onderhoud van tennisbanen. Hiertoe is met deze partijen een convenant ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. Om verdere ontwikkeling mogelijk te maken en de continuïteit en kwaliteit van het opleidingsaanbod te borgen, vormen de drie samenwerkingspartners aangevuld met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) de stuurgroep baanonderhoud. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de trainingen is in handen van IPC Groene Ruimte. Deelnemers aan de trainingen krijgen na afloop een verklaring van deelname uitgereikt.

Praktijkgerichte trainingen 
De trainingen zijn praktisch van aard en primair gericht op de doelgroep van vrijwilligers. Dit betekent dat de theorieles frequent wordt afgewisseld met praktijklessen. Geen saaie en lange lesdag, maar actief aan de slag op de baan

De praktische trainingen van IPC Groene Ruimte worden gegeven door trainers met de nodige praktijkervaring. De trainers hebben gedegen kennis van aanleg en onderhoud van tennisbanen en brengen hun kennis en vaardigheden op didactische wijze over.

Planning trainingen 2018
Het opleidingsaanbod voor 2018 bestaat uit twee soorten trainingen, te weten gravel/gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras.

Gravel/gravel op afschot
Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag 3 november 2018

Locatie
LTC Barneveld, Plantagelaan 31, Barneveld
Tijdstip: 10:00 – 15:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16 (minimaal 12 personen)

Hier vind je meer informatie over de training en inschrijven.

Kunstgras/roodzand kunstgras
Zaterdag 23 juni 2018 (pilot)
Zaterdag 10 november 2018

Locatie:
Locatie: nog niet bekend
Tijdstip: 10:00-15:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16 (minimaal 12 personen)

Meer informatie over de training en inschrijven volgt nog.

De kosten voor ieder afzonderlijke training bedraagt €195,– per deelnemer.

Meer nieuws

Plaats een reactie