Symposium “Duurzaam watergebruik op sportvelden”

Door de aangescherpte corona maatregelen wordt het symposium ‘’Duurzaam watergebruik op sportvelden’’ online aangeboden. U kunt zich niet meer aanmelden via de aanmeldlink, mocht u toch interesse hebben stuur dan een mail naar b.buster@bsnc.nl. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u uiterlijk 30 november de link die toegang geeft tot het online symposium.  

Beste mevrouw, heer,

Door huidige en toekomstige klimaatveranderingen wordt duurzaam watergebruik op hockey- en voetbal velden een steeds belangrijker onderwerp. Daarom nodigen wij je van harte uit voor het online Symposium Duurzaam watergebruik op sportvelden op 1 december a.s. van 19:00-21:20 uur.

In opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de provincie Noord-Brabant voerden studenten van de HAS Hogeschool onderzoek uit naar duurzaam watergebruik op sportvelden. Tijdens dit symposium presenteren we de uitkomsten en aanbevelingen. In deelsessies komen voorbeelden uit de praktijk van duurzaam watergebruik aan bod. In de deelsessies en na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, onder het genot van een afsluitend drankje.

Kortom deze avond staat in het teken van kennis verspreiden en kennisdelen.

Dit symposium wordt georganiseerd door de BSNC, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, SSNB (Sportservice Noord-Brabant), Waterschap de Dommel en de HAS Hogeschool.

Aanmelden
Graag aanmelden voor het symposium via deze link, graag ook aangeven naar welke sub-sessies je interesse uitgaat. Hierbij ook een 1e en 2e keuze invullen mocht een deelsessie al vol zitten. Zie de inhoud van elke sessie onderstaand.

Programma (onderstaand het gehele overzicht van de sessies)

19:00-19:45 Aftrap en plenaire inleidingen

  • Ruud Bartholomeus (KWR); Waterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie – Samen werken aan een robuuste zoetwatervoorziening
  • Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel); Wateruitdagingen op sportvelden

19:45-19:50 Korte pauze

19:50-20:25 1e ronde deelsessies (verschillende mogelijkheden)

  • Jan Coppens (Smits Veldhoven); Hoe zelfvoorzienend kan ik mijn beregening maken/aanleggen?
  • Mark Timmerman (ProGrasS Europe); Efficiënter watergebruik op grassportvelden
  • Tijs van Lierop (Antea); 7500 liter water gebruiken voor een potje hockey?!

20:30-21:05 2e ronde deelsessies (verschillende mogelijkheden)

  • Wim Glaap (Newea) & Hans Roelofs (Waterschap de Dommel); Water als “Gamechanger” binnen sportaccommodaties
  • Henrie Bekkers (gemeente Den Bosch); draintalent, hoe bevalt dit nieuwe systeem?
  • Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel); Waterkansen op sportvelden

21:05-21:20 Afsluiting

Voor vragen of meer informatie stuur een mail naar b.buster@bsnc.nl

 

Korte uitleg inhoud per sessie;

Ruud Bartholomeus (KWR) Plenair

Waterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie – Samen werken aan een robuuste zoetwatervoorziening

Voldoende zoet water, voor alle gebruikers en functies. Ook in Nederland is dit een steeds grotere uitdaging. Als oplossing wordt op regionaal en lokaal niveau gestreefd naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. Sectoren kunnen, in plaats van apart te zoeken naar een oplossing voor de zoetwaterbeschikbaarheid, zich meer met elkaar verbinden. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor een robuust zoetwatersysteem, en samen werken we aan een betere balans in watervraag en -aanbod. Denken in verbindingen van waterstromen tussen sectoren en tussen watersysteem en waterketen kan daarbij belangrijke inzichten geven in de (on)mogelijkheden om te komen tot een robuuster watersysteem.

 

Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel) Plenair

Wateruitdagingen op sportvelden 

Ingegaan wordt op de wateruitdagingen waar sportvelden mee te maken hebben en in toenemende mate zullen krijgen: hitte- & droogtestress, wateroverlast en strenge(re) regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het beleid voor watergebruik op sportvelden (oa beregenen) en beleid ten aanzien van de waterkwaliteit.

 

Jan Coppens (Smits Veldhoven) Deelsessie 1

Hoe zelfvoorzienend kan ik mijn beregening maken/aanleggen?

Senior Accountmanager van Smits Veldhoven vertelt hoe je de beregening op jouw sportveld zo zelfvoorzienend mogelijk kan maken/aanleggen.   

 

Mark Timmerman (ProGrasS) Deelsessie 1

“Efficiënter watergebruik op grassportvelden”

 De neerslaghoeveelheden in Nederland verschillen niet zoveel van jaar op jaar. Toch worden we bij het onderhoud van onze grassportvelden steeds vaker geconfronteerd met periodes van schaarste, tekorten en overmaat aan water.

Hoe kunnen/moeten we efficiënter met het beschikbare water omgaan en wat moet er in de toekomst wellicht anders als je kijkt naar de inrichting van sportparken, de opbouw en het onderhoud van de velden?

 

Tijs van Lierop (Antea) Deelsessie 1

“7500 liter water gebruiken voor een potje hockey?!” 

Het is inmiddels eigenlijk voor iedere hockeyclub wel de standaard: een waterveld. Door middel van een dunne film water op de vezel wordt een perfecte spelconditie gecreëerd. Wereldwijd roept dit verbruik van veelal schoon drinkwater steeds meer vragen op. 7500 liter water per sproeibeurt om goed te kunnen hockeyen, is dat nog wel van deze tijd?

Tijs van Lierop van Antea Sport heeft zijn ideeën over hoe dat anders kan inmiddels in de praktijk gebracht. 

In deze sessie deelt hij zijn kennis met u.

 

Wim Glaap (Newae) + Hans Roelofs (Waterschap de Dommel) Deelsessie 2

Water als “Gamechanger” binnen sportaccommodaties

Door de droogte en de extreme neerslag in de afgelopen jaren heeft het lokaal vasthouden en functioneel gebruiken van water een extra dimensie gekregen. Ook sportaccommodaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Tijdens de presentatie belichten wij deze noodzaak vanuit het Waterschap, als waterbeheerder. En geven wij voorbeelden van alle mogelijke toepassingen om water functioneel te gebruiken binnen een sportaccommodatie.

 

Henrie Bekkers (Gemeente Den Bosch) Deelsessie 2

Draintalent; hoe bevalt dit nieuwe systeem?

Hoe bevalt dit nieuwe systeem wat in voetbalvelden in ’s-Hertogenbosch is toegepast. Beheerder buitensportaccommodaties Henrie Bekkers ligt toe hoe het systeem hem bevalt, en wat de voor- en nadelen zijn.

 

Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel) Deelsessie 2

Waterkansen op sportvelden

Welke kansen brengen de in de plenaire presentaties geschetste uitdagingen met zich mee? Denk aan diverse vormen van klimaatadaptatie en het anticiperen op strenger beleid. Aan bod komen onder andere waterberging, hittereductie, waterbesparing en verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit. Wat zijn er voor voorbeelden in het land om hieraan te werken op sportvelden?

 

Meer nieuws