Studiedag 5 april 2017: bepalen en implementeren speelcapaciteit van sportvelden

Speelcapaciteit versus speelbehoefte
BSNC Studiedagen zijn ideaal om u in één dag bij te scholen over een specifiek onderwerp. Op dit moment is speelcapaciteit van een sportveld het gesprek van de dag. Als beleidsmedewerker en beheerder wordt van u verwacht dat u een gesprekspartner bent en berekeningen kan maken hoeveel uur het speelveld bespeelbaar is. Deze berekening is heden ten dagen belangrijker dan ooit! Doel van de studiedag is om de benodigde theorie aan te reiken welke u direct toe kan passen in de praktijk.

Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over aanleg, onderhoud en beheer van buitensportvelden en -terreinen is de kern van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Naast de studiedagen organiseert BSNC diverse evenementen, doet praktijkgericht onderzoek en biedt ze samen met HAS en IPC Groene Ruimte de doorlopende leerlijn sportveldenbeheer aan (zie: www.bsnc.nl).

In het kort

Thema  Bepalen van de speelcapaciteit van een sportveld

Deze Studiedag gaat over hoé je de speelcapaciteit bepaalt én over hoe je deze implementeert naar je velden in relatie tot een ‘gezonde’ vereniging.

Voor wie?  Beleidsmedewerkers en beheerders

Data en locatie  5 april 2017, VVO de Pinkenberg 6 te Rozendaal

Gastsprekers  Jacques van Middelkoop (Middelkoop advies), Patrick Balemans (KNVB), Liset van Pinxteren (IPC Groene Ruimte).

Inhoud
Theorie uitgangspunten, normen en richtlijnen

  • Interpretatie verschillen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en vereniging;
  • De norm volgens de KNVB;
  • Richtlijnen;
  • De capaciteitsberekening en de vertaling naar inrichting en een gezonde vereniging.

Praktijk casus

  • Berekening aantal speeluren die nodig zijn voor de betreffende situatie;
  • Vergelijk van speelcapaciteit van verschillende velden.

Programma
09.00-09.30 uur          Ontvangst

09.30-09.45 uur          Welkom door BSNC

09.45-10.00 uur          Introductie door ’thuisspelende’ fieldmanager

10.00-10.30 uur          Rondgang langs de velden

10.30-12.30 uur           Theorie

12.30-13.30 uur          Lunch en netwerken

13.30-15.30 uur          Praktijk

15.30-16.00 uur          Afronding en uitreiking verklaring van deelname

Locatie  Voetbalvereniging Rozendaal

Deelnemersbijdrage en inschrijven
Voor bij BSNC aangesloten organisaties geldt dat de kosten per persoon € 125,00 (excl. BTW) bedragen. De prijs voor niet-leden bedraagt € 225,00,- (excl. BTW).

Lunch, consumpties en studiemateriaal zijn inbegrepen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze studiedag door HIER te klikken. Klik hier voor de flyer!

Meer nieuws

Plaats een reactie