‘Preventief werken voorkomt gladheid op kunstgras en semi-watervelden’

Gladheid

Op kunstgrasvelden en met name semi-watervelden is het glad worden van de velden een herhaaldelijk terugkerend probleem. Voor het bestrijden van deze gladheid worden biociden en gewasbestrijdingsmiddelen ingezet en is frequent onderhoud nodig. In het kader van de Green Deal Sportvelden is afgesproken om vanaf 2020 het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen maximaal terug te dringen. Dat vraagt dus om andere oplossingen!

Daarom lieten de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond (KNKV), Gemeente Amsterdam en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) onderzoek doen naar een zo effectief mogelijk beheerpakket. Onderzoekers Rommie van der Weide (Wageningen Plant Research) en Koen Beelen (Co-Capacity) voerden dit onderzoek uit. Ze brachten de veroorzakers van de gladheid in relatie tot de te beïnvloeden omgevingsfactoren in kaart én stelden een lijst met aanbevelingen voor beheer op. Mede op basis van de ervaringen en in interactie met de begeleidingscommissie van de BSNC.

Aanpak onderzoek

Koen Beelen: “Om tot een zo effectief mogelijk beheerpakket te komen was het belangrijk om preciezer de veroorzakers van de gladheid in kaart te brengen in relatie tot de te beïnvloeden omgevingsfactoren. In ons onderzoek verzamelden we op zowel gladde als op niet-gladde plekken op kunstgrasvelden monsters van materiaal in de mat en van het water. Dit gebeurde op met name semi-watervelden in Boekel, De Meern, Groningen, Veghel, Schijndel, Tilburg en Wageningen. De monsters analyseerden we chemisch op organische stof percentage en de aanwezigheid van de mineralen N (stikstof) in verschillende vormen en P (fosfaat). Verder onderzochten we de monsters bij verschillende vergrotingen onder de binoculair en de microscoop. We legden de waarnemingen middels foto’s vast en beschreven wat er aangetroffen werd.”

Rommie van der Weide vult aan: “Samenvattend is er simpelweg niet één veroorzaker van gladheid aantoonbaar. De aanwezigheid van veel organisch materiaal, vaak aanwezigheid van micro-organismen zoals algen en bacteriën, en het niet goed willen weglopen van vocht op het veld door aanwezigheid van veel los vezelmateriaal lijken allen samen te hangen met gladheid van kunstgrasvelden.”

Razendsnelle vermeerdering

Koen vervolgt: “Algen, (cyano)bacteriën en schimmels verschillen van de meer zichtbare onkruiden omdat ze zich veel sneller kunnen vermeerderen wanneer de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Daar waar onkruiden vaak maanden nodig hebben om van zaadje weer zaadje te worden kunnen deze micro-organismen zich meerdere keren per dag delen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op voorkomen dat groeifactoren voor de algen en andere soorten aanwezig zijn. Waarschijnlijk is met name de aanwezigheid van fosfaat en stikstof door inwaaien van stof, grond en organische materiaal, een bepalende factor voor de groei. Preventie kan zich richten op het voorkomen dat dit materiaal op het veld komt en het onderhoud zoals schoonmaken en vroegtijdig afvoeren.” Ook hiervoor doen de onderzoekers in het rapport aanbevelingen.

Wil je meer weten en het rapport en lijst van aanbevelingen bestellen? Dit rapport is gratis beschikbaar. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan info@bsnc.nl.

Meer nieuws