Hoogteligging kunstgras voetbalvelden

NOCNSF-KNVB2-15 Per 1 januari 2019 is de norm NOCNSF-KNVB2-15 van kracht voor kunstgras voetbalvelden.

In deze norm zit een gewijzigde hoogteligging ten opzichte van de eerdere versie. De hoogteligging wordt in de norm weergegeven in een percentage en niet meer in centimeters.

Het weergeven in percentages geeft meer duidelijkheid omdat dit percentage bij afwijkende maatvoeringen, denk bijvoorbeeld aan een zelfstandig 8 tegen 8-veld, eenduidig doorgevoerd kan worden zonder dat dit apart beschreven hoeft te worden.

Aanpassing in hoogteligging

De aanpassing in hoogteligging heeft met name betrekking op nieuw te bouwen projecten. Bij renovatieprojecten waar al een overschrijding zit in de hoogteligging, zal de KNVB overgaan tot een dispensatieverlening (mits deze binnen de eerder gestelde normen valt).

Let op: Een dispensatie kan worden aangevraagd via het mailadres accommodatiezaken@knvb.nl. De dispensatieaanvraag moet gedaan worden voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden door de opdrachtgever van het te renoveren veld, de opdrachtnemer of de club. De dispensatieverlening zal verstrekt worden door de KNVB aan de betreffende club. Voor meer informatie, klik hier

 

Meer nieuws