Op het puntje van je stoel zitten tijdens conGRAS 2022!

Eind september/begin oktober 2022 willen we weer een conGRAS organiseren, hèt congres voor iedereen die zich bezighoudt met de aanleg, het onderhoud en het beheer van grassportvelden en wil weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Voor het programma van conGRAS vragen we jullie mee te denken.

We vinden het belangrijk om het programma aan te laten sluiten op jouw behoefte. Daarom willen we graag weten wat daarvoor nodig is en vragen we je om de enquête in te vullen. Dat kan via deze link.  Waarover wil je meer weten? Wat inspireert jou? Wanneer is conGRAS voor jou geslaagd?

Klik in de enquête de onderwerpen aan die je interessant lijken (meerdere antwoorden zijn mogelijk). Mocht het onderwerp er niet tussen staan dan kun je zelf suggesties doen voor onderwerpen waar jouw interesse naar uit gaat. We zien je reactie graag tegemoet!

Een BSNC-werkgroep, bestaande uit Bertjan Emons (Aannemersbedrijf Van Wijlen), Mark Timmerman (ProGrasS), Mark Valstar (gemeente Westland), Bastiaan Buster (BSNC bureau) en Hans Arends (BSNC bureau) vormen de werkgroep, die de organisatie in handen heeft. Wil je meedenken en doen? Dan kan. Via info@bsnc.nl kan je ons dat laten weten.

Meer nieuws