NIEUW: keynote KUNSTgres 2023: Verduurzamen? Zonder passie komt het er niet van!

In zijn streven naar een schonere wereld combineert Maurice Beijk boerenverstand met creativiteit. De natuur is daarbij zijn grootste inspiratiebron. “Groen=Doen, met nadruk op Doen”, is de stelling van Beijk, en dat hoeft echt niet duur en complex te zijn. In de tweede keynote van het ochtendprogramma van KUNSTgres op 3 oktober a.s. neemt deze ‘Rentmeester2050’, met passie de deelnemers mee in zijn visie.

Op een bepaald moment in zijn leven besloot Maurice Beijk dat hij zich alleen nog maar in wilde zetten voor zaken die er echt toe doen. Hij begon met het bouwen van een eigen duurzaam huis. Daarna pakte hij het thema breder op en verdiepte zich in onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit. Vandaag de dag heeft Maurice Beijk een schat aan ervaring opgedaan in diverse duurzame projecten in de bouw, in de kunst, samen met energiemaatschappijen en waterschappen, én is hij een veel gevraagd spreker onder de titel: ‘Rentmeester2050‘.

Boerenverstand en creativiteit

“Bij die duurzame doelstellingen draait het niet alleen om milieu, techniek en materialen. Ook de mens staat centraal. Zo moeten vitaliteit en ontspanning een belangrijke rol spelen. Dat komt de mensen zelf ten goede, maar ook de bedrijven waar ze voor werken.”

In zijn keynote benoemd Maurice Beijk zes factoren van ‘volhoudbaarheid’, waarvan we er hier alvast een noemen: Integraal samenwerken. Want: “Het realiseren van duurzamere projecten kan alleen maar als we meer integraal gaan werken en gebruik maken van koppelkansen. Voor een waterberging onder een nieuw sportveld bijvoorbeeld, moeten de gemeente en de aannemer gaan samenwerken met het waterschap en het energiebedrijf.”

Kennis opgedaan in de (bouw)infrabranche

Tijdens zijn inleiding deelt hij zijn visie en praktijkervaringen als Rentmeester2050 bij ReintenInfra. Dit bedrijf heeft als doel: een schoon 2050. Hij zet hij zijn ervaring en kennis binnen de (bouw)infrabranche in om de juiste balans te vinden tussen bouwen en klimaatadaptatie, de regie te voeren voor een bewuste leefomgeving en toegevoegde waarde te creëren om die schone wereld in 2050 te bereiken. Aan de orde komen de volgende actuele thema’s: duurzaamheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, Drawdown, revitalisering, trends en meer.

Duurzamere sportvelden

In zijn keynote legt hij ook de verbinding met ons werkveld; de (kunstgras)sportvelden. “Denk niet, ik ga een voetbalveld aanleggen. Maar bedenk: hoe richten we dit stuk grond zo optimaal mogelijk in? Voor sport en voor de omgeving. Je moet voor-denken, niet na-denken.”, aldus Beijk.

“Zonder passie komt het er niet van.”

Maurice Beijk wordt als ‘Rentmeester2050’ gezien als deskundige op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. Een van zijn statements is: “De aarde heeft ons niet nodig maar wij de aarde.” Bij MVO staan de drie P’s centraal: aandacht voor People, Planet en Profit. Bij MVO zijn de drie P’s daarom allemaal even belangrijk. Aan de drie P’s van duurzame ontwikkeling: People, Planet, Profit, voegt hij een vierde P toe: Passie. “Zonder passie komt het er niet van” aldus Beijk. Omdenken is zijn kracht.

Inschrijven voor KUNSTgres

Mis deze keynotye van Maurice Beijk niet en schrijf je in voor KUNSTgres. Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen €295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie, op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

 

Meer nieuws