Nieuw contributiestelsel BSNC versterkt vereniging

De BSNC heeft sinds deze maand een nieuw contributiestelsel. Een stelsel waarbij er voor bedrijven en gemeenten een meer uniform systeem geldt. Dat betekent dat het contributiebedrag en de zwaarte van het stemrecht is gedifferentieerd naar grootte van de organisatie of het inwonertal. Dat biedt een aantal voordelen.

Daarmee wordt de vereniging toegankelijker voor kleine organisaties en ZZP’ers en krijgen gemeenten een meer prominente positie. Doordat ook kleine(re) organisaties nu aansluiten ontstaat een bredere achterban en is er een betere bundeling van kennis. Dat versterkt de kracht van de hele vereniging. Daarnaast verbetert dit het democratische karakter van de vereniging en ontstaat er meer balans tussen profit en non-profit organisaties. En: komen er meer mogelijkheden voor onderzoek en kennisdeling.

Nu al blijkt dat de effecten positief zijn. Er meldden zich binnen enkele weken al nieuwe (kleinere) gemeenten aan én diverse bedrijven. Daar is directeur Ben Moonen van BSNC trots op. “We wisten uit een ledenpeiling dat leden tevreden zijn over ons aanbod. We doen de juiste dingen die leden ook voldoende tot goed beoordelen. In 2017 zagen we daarom het aantal leden al flink toenemen. De eerste weken van 2018 laten een verdere groei zien. Nu profiteren nog meer gemeenten en bedrijven van het BSNC-lidmaatschap. Dat is ook voor de huidige leden goed nieuws. Samen weet je meer en kun je meer betekenen. Zo werken we samen aan kwalitatieve sportvelden in heel Nederland.”

Overweegt uw organisatie lid te worden van BSNC? Klik dan HIER om meer informatie over de mogelijkheden.

Meer nieuws

Plaats een reactie