Met het platform vertegenwoordigen wij het gemeenschappelijke belang

Het BSNC-platform ‘Leveranciers en producenten’ is zo’n anderhalf jaar geleden vlotgetrokken onder leiding van onder andere voorzitter Steven Wiersema. Helaas heeft hij, vanwege een te volle werkagenda, de voorzittershamer enkele maanden geleden over moeten dragen aan Bas Visser. Maar betrokken bij de branchevereniging is en blijft hij! We stellen hem een aantal vragen.

Welk bedrijf vertegenwoordig je in de BSNC?
“Ik ben sales- en productmanager recreatiegrassen bij DSV zaden Nederland. Ja, je kunt wel stellen dat ik een echte ‘grasman’ ben.”

Hoe ben jij terecht gekomen bij het platform ‘Leveranciers en producenten’?
“De branchevereniging was bezig met de nieuwe setting, met de nieuwe structuur en vier platforms. Het vierde platform ‘Leveranciers en producenten’ moest nog starten en ik ben daarvoor benaderd. Ik vond het belangrijk en goed dat deze structuur er kwam en vond dat ik daar mijn steentje aan moest bijdragen.”

Wat hebben jullie bereikt in deze eerste fase?
“Eerst was er nog niets. We moesten de boel op de rit krijgen, een clubje mensen bij elkaar zoeken die het platform wilde gaan leiden. De samenstelling moest divers zijn. De ledenlijst aanleggen en vervolgens deze leden benaderen en betrekken bij het platform. Vervolgens moesten we inzicht krijgen in de overlegstructuur; welke werkgroepen zijn er, wie is waar actief en hoe krijgen wij die informatie in ons Platform overleg.”

“Dit is een platform met een flinke uitdaging, vind ik. De leden zijn divers, komen vanuit zowel natuurgras als kunstgras, of zijn de leveranciers van verlichting of sensoren. Zij hebben allemaal hun eigen belang en met het platform vertegenwoordigen wij het gemeenschappelijke belang. Dat is soms best lastig. Ik voelde de verantwoordelijkheid om daarnaar te zoeken en om het goed te doen.”

Waar staat het platform nu?
“Het is opgericht, de structuur staat, er lopen veel zaken en we hebben de voelsprieten nu uitstaan. We zijn aanwezig in overleggen: zoals met de KNVB, de werkgroepen van de BSNC. De volgende uitdaging is om de binding met de platformleden nog sterker te maken, ook met hen die minder actief zijn in werkgroepen of besturen. Daarnaast willen we de kennisuitwisseling tussen platforms en met de werkgroepen verbeteren. “

Blijf je nog vrijwilligerswerk doen voor de BSNC?
“Zeker! Dat vind ik ook belangrijk, je hebt als lid een verantwoordelijkheid daarin. Ik ben blij met de BSNC omdat het mij kennis en informatie geeft, en omdat mijn netwerk hiermee groter is geworden.” En het is ook een prettig netwerk: “Gelukkig zijn er veel betrokken leden. Dat is zo met het wereldje van het groen, we zijn gemoedelijk.”

Steven vervolgt: “Ook ben ik vanaf het begin betrokken bij het PPS Grasvelden onderzoek van de WUR. Met een klein groepje waren wij betrokken bij de subsidieaanvraag, hebben wij onderzoeksvraagstukken opgeworpen en ben ik nu betrokken bij het werkpakket ‘Klimaat en water’. En waarom ik dit doe? Sommige dingen zijn gewoon nodig om te doen, ook al kost het je tijd. Zonder commercieel geding.” Steven vat het samen: “Als niemand het doet komt het ook niet goed. “

Meer nieuws