Meedoen aan Europees onderzoek naar eigenschappen van meststoffen?

In het kader van het Europese Interreg-project ReNu2Farm over herwonnen meststoffen is een enquête opgesteld voor eindgebruikers in de recreatiesector. Leden van de BSNC en andere partijen in de sector kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door een enquête in te vullen. Via deze link kom je bij de vragenlijst. Deze kan nog ingevuld worden tot 1 december 2022.

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) is als Nederlandse partner betrokken bij het Europese Interreg-project ReNu2Farm, over herwonnen meststoffen. Het project richt zich op eigenschappen van meststoffen, waaronder duurzaamheidsaspecten, maar ook op de veranderende wet- en regelgeving op het vlak van meststoffen. Voor toepassingsmogelijkheden in de praktijk is dat laatste cruciaal. Dit betreft vooral de Europese Meststoffenverordening en de implementatie in de Nederlandse Meststoffenwet.

In de eerste projectperiode (2018-2021) richtte het onderzoek zich vooral op de akkerbouw. In de tweede fase van het project (2021-2023) is de focus verlegd naar de recreatiesector, waaronder sportvelden en golfterreinen.

Algemene informatie over het project ReNu2Farm kun je vinden via de link https://www.nmi-agro.nl/?s=renu2farm en https://www.nweurope.eu/projects/project-search/renu2farm-nutrient-recycling-from-pilot-production-to-farms-and-fields/.

Publicaties zijn ondergebracht op https://www.biorefine.eu/publications/?_sf_s=renu2farm.

Voor meer informatie over de enquête kunt u contact opnemen met brent.riechelman@nmi-agro.nl.

Meer nieuws