Live voorjaars-ALV 25 maart; oproep om mee te denken en te doen

Op een zonnige vrijdag 25 maart kwamen leden van de BSNC al vroeg bijeen op de KNVB-campus in Zeist. De stemming was goed; velen beaamden dat een live bijeenkomst prettiger is dan online vergaderen. Het prima ontbijt en locatie op het KNVB-trainingscentrum speelden daar zeker bij mee. In dit nieuwsbericht een korte toelichting op de ALV en de oproep aan leden om mee te denken en te doen.

Na het ontbijt kwam spreker Thomas Rau aan het woord met een inspirerend verhaal over duurzaamheid en de eeuwige waarde van materialen: ”Transitie is topsport” (zie dit artikel
Powerpoint van de ALV terugkijken? Je vindt het hier. 

Financiële zaken
Elke ALV bevat een aantal vaste agendapunten. De jaarrekening 2021 is gepresenteerd en daarna goedgekeurd, daarmee verleende de vergadering decharge aan het bestuur. De kascommissie heeft haar werk gedaan en gaf complimenten voor de financiële huishouding. Aftredend lid van de kascommissie is Sander Akkerman, de voorzitter bedankt e hem voor zijn inzet. Peter Batelaan meldde zich als nieuw lid van de kascommissie en Coen Nell is reserve lid van deze commissie.

Herbenoeming voorzitter BSNC en Raad van Advies
Voorts is er gestemd over de herbenoeming van twee BSNC-bestuurders. Edward van der Geest is herbenoemd als voorzitter van de BSNC voor een tweede termijn van vier jaar. Kees Haaksman stelt zich -voor een beperkte periode- beschikbaar als voorzitter van de Raad van Advies. Zijn voorzitterschap is verlengd totdat in de loop van 2022 zijn opvolger bekend is. Beide voorzitters zijn met ruime meerderheid wederom benoemd.

Verenigingszaken
De BSNC is van en door leden. Daarom deed verenigingsmanager Hans Arends een oproep voor meedenkers, ideeënspuiers, brainstormers en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de diverse BSNC-activiteiten dit jaar. We zetten ze nog even op een rij.
1. In de tweede helft van 2022 organiseren wij met de BSNC het congres conGrass 2022: Welke mooie ideeën voor het programma en opzet van dit congres zijn er? In dit nieuwsbericht vind je meer informatie met ook de mogelijkheid om via een enquête te reageren.

2. Ook hebben we plannen om eind 2022, begin 2023 het Kunstgrascongres te organiseren: Wie meldt zich om mee te denken over invulling van dit congres? Dit kan door te mailen naar info@bsnc.nl.

3. Tot slot, het kan en mag weer: elkaar ontmoeten, kijkje in de keuken nemen of eens een thema uitdiepen in een live-werkbezoek of praktijkdag. In 2022 willen wij een paar werkbezoeken en/of praktijkdagen organiseren. Wie heeft een idee, een voorstel, een mooi bedrijf of locatie, of wie kent er een? Meld dit alles aan op: info@bsnc.nl

Meer nieuws