Ledenvergadering 17 maart 2017

De voorjaarsvergadering van de BSNC was afgelopen vrijdag bij De Roskam in Houten. Een energieke bijeenkomst die vooraf gegaan werd door een bijeenkomst met de nieuwe BSNC-leden.

Het bestuur verwelkomde officieel de nieuwe leden: ICL Specialty Fertilizers, Lano Sports, TenCate Thiolon B.V., Haifa, AJAX, Alkmaar Sport, PSV, FC Utrecht, FC Groningen, Go Ahead Eagles, Gemeente De Ronde Venen en de Gemeente Venlo.

ICL Specialty Fertilizers, Haifa, Alkmaar Sport, Gemeente De Ronde Venen en de Gemeente Venlo maakten gebruik van de mogelijkheid zich persoonlijk voor te stellen aan de leden. Zoals gebruikelijk tijdens een ledenvergadering deelden de leden van de commissies en platforms kort en bondig de resultaten en acties die ze binnen hun commissies en platforms ondernemen.

Hierna werden Jochem Knol (Sweco) en Henk Kool (Antea Realisatie) vanwege hun bijzondere verdiensten benoemd tot erelid van de BSNC.

Berend Rubingh van Manage to Manage deed een toelichting op de trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de BSNC. Door de voorzitter, Frank van der Peet, is uiteengezet hoe de visie van het bestuur hier op is. Het bestuur wil ruimte geven voor initiatief, vraaggericht en bottom-up handelen. Daarbij is wat leden belangrijk vinden leidend en wordt er meer projectmatig gewerkt. Ties Joosten, penningmeester, heeft de financiële kant van deze veranderende organisatie belicht. De komende tijd wordt het contributiestelsel herzien. Door middel van een ledenpeiling wordt bepaald wat leden vinden dat thuishoort in het basispakket. De ledenvergadering is akkoord gegaan met de verdere uitwerking van de visie, de hoofdlijnen van het contributiestelsel en het voorgestelde tijdpad.

Vervolgens heeft de penningmeester de jaarrekening over 2016 toegelicht. Na een toelichting van de kascommissie (Aart van Huizen en Theo van Rossenberg) verleende de ledenvergadering decharge aan het bestuur.

Afscheid werd genomen van Gjalt Gjaltema die aftredend was in verband met het bereiken van zijn termijn. Janny Peltjes trad af in januari 2017 in verband met drukke werkzaamheden. Seth van der Wielen (KYBYS) en Teun Wouters (Topgrass) zijn door de ledenvergadering benoemd tot lid van het bestuur van de BSNC.

De volgende ledenvergadering vindt plaats vrijdag 24 november 2017, vanaf 09.00 uur bij De Roskam in Houten. Reserveer deze datum vast in je agenda!

Meer nieuws

Plaats een reactie