KUNSTgres deelsessie. Doorontwikkeling nonfill kunstgrassportvelden (pilot gemeente ’s-Hertogenbosch)

Al een aantal jaren is er vanuit de markt en de overheid aandacht voor nonfill sportvelden. Sport- en dan met name kunstgrasvoetbalvelden, waar geen infill in zit, zoals rubber of kurk. Drijfveer hierin is vooral het effect van de mogelijke verspreiding van infill op de omgeving en het milieu. Recent is ook bekend geworden dat De Europese Commissie de verkoop van rubber infill helemaal wil gaan verbieden, omdat dit volgens de commissie de beste manier is om verspreiding van microplastics tegen te gaan en de beoogde emissiereductie te halen in het kader van de Green Deal.

In deze deelsessie gaan we in op deze ontwikkelingen en een mogelijke toekomst met nonfill kunstgrassportvelden. We geven inzicht in de (internationale) ontwikkelingen, wat de verwachtingen zijn waar het naartoe zal gaan, hoe dit proces de komende tijd vorm krijgt, waar de uitdagingen zitten en hoe de branche zich erop voor zou kunnen bereiden. De KNVB informeert welke initiatieven de KNVB neemt om in de toekomst ook gebruik te gaan maken van nonfill kunstgrasvoetbalvelden. De gemeente ’s-Hertogenbosch presenteert de door haar ontwikkelde digitale gebruikersenquête voor de nonfill pilot en de eerste resultaten van de pilot worden gedeeld. Ook gaat de gemeente in op de motieven om in nonfill sportvelden te investeren.

 

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 195,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

 

Meer nieuws