Koolstofvastlegging: verschillen tussen grassoorten en mengsels

Binnen het onderzoeksprogramma van de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit kijken onderzoekers onder andere naar verschillen in koolstofvastlegging tussen grassoorten en mengsels. Onderzocht wordt óf en hoe grasvegetaties door koolstofvastlegging bij kunnen dragen aan oplossingen voor de klimaatproblematiek.

In september 2021 is in Wageningen een grassenproef aangelegd, waarbij onder andere de koolstofvoorraad in de bodem over meerdere jaren gemonitord zal worden. De meest recente analyses geven duidelijke verschillen van de koolstofvoorraad op de verschillende locaties, echter er zijn geen duidelijke verschillen tussen de grassoorten aangetoond op de verschillende locaties. Ook voor de verschillende grasrassen zijn geen duidelijke verschillen aangetoond. Voor de meeste bemonsterde proeven was de koolstofvoorraad iets hoger in Engels raaigras, maar dit verschil was niet significant. De gazonproef van DLF was de enige die een hogere koolstofvoorraad gaf voor veldbeemdgras, en dit verschil was ook significant. Er zijn dus nog geen duidelijke aanwijzingen dat de koolstofvastlegging significant verschilt tussen de verschillende grassoorten na 2-3 jaar.

Klik hier voor het volledige artikel:

De BSNC is, samen met Plantum en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, consortiumpartner van dit onderzoeksprogramma ‘Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’.

Meer nieuws