Day

december 2, 2021
Binnen het onderzoeksprogramma van de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit kijken onderzoekers onder andere naar verschillen in koolstofvastlegging tussen grassoorten en mengsels. Onderzocht wordt óf en hoe grasvegetaties door koolstofvastlegging bij kunnen dragen aan oplossingen voor de klimaatproblematiek. In september 2021 is in Wageningen een grassenproef aangelegd, waarbij onder andere de koolstofvoorraad in de bodem...
Lees verder
Sinds 16 november staan de lijnen weer open voor alle innovaties die betrekking hebben op sportaccommodaties. Tot uiterlijk 7 januari 2022 kunnen organisatie en bedrijven, die met hun innovatie voor de sportaccommodatie zover zijn dat het klaar is om de markt op te gaan, dit melden via de website van NOC*NSF. Op 10 maart 2022,...
Lees verder

Twitter

X