Jouw mening over soorten kunstgrassystemen

Eind februari 2023 heeft de KNVB een overzicht van kunstgrassystemen gepubliceerd, met daarbij een omschrijving van het systeem. De behoefte aan dit overzicht en de beschrijving van de kenmerken, komt met name voort uit de ontwikkeling van nonfill systemen. De BSNC is geïnteresseerd in de ideeën van haar leden hierover. Heb je belangstelling om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, stuur dan een mail naar info@bsnc.nl. We nodigen je dan binnenkort uit voor een (online) overleg.

Meer nieuws