Interview Ron Lokhorst: individualisering tegengaan

Toen Ron Lokhorst in 2020 bij Schmitz Foam Products B.V. in Roermond kwam werken, werd hij verantwoordelijk voor de verkoop van de ProPlay shock pads (gerecycled polyethyleen schuim) in onder meer Scandinavië en de Baltische staten. Omdat hem ook werd gevraagd de Nederlandse markt verder te verkennen, stelde hij voor om tevens het lidmaatschap van de Nederlandse branchevereniging de BSNC te versterken. “En als je lid bent, dan zet je je ook in als vrijwilliger”, vatte Ron zijn taak op.

Zo attendeerde Hans Arends hem op een vacature bij het platform Leveranciers en Producenten, en later reageerde Ron op een vacature binnen de werkgroep circulariteit. Hij doet nu beide.


Waarom zet je je actief in voor de branchevereniging?
Ron vindt het niet meer dan logisch: “Het is belangrijk om vanuit ons platform van ‘de industrie’ contact te leggen met de andere domeinen van kennis- en adviesbureaus, gemeenten en de aannemers.“. En het levert meer betrokkenheid en daarnaast ook schaalvoordelen op: “Op het moment dat ik in m’n eentje contact leg met individuele spelers, duurt dat langer dan als we dat centraal doen. Daar hebben we dus allemaal baat bij.” Bijvoorbeeld: ”We zijn betrokken bij het duurzaamheidsvraagstuk, bij de Routekaart Verduurzaming Sport. Hierover willen we samen kennis vergaren en deze uitdragen.”

In alle eerlijkheid: “Natuurlijk denk je als commercieel bedrijf ook: ‘What’s in it for me?’ dat is logisch. De BSNC is een mooie ontmoetingsplek. Op de hoogte blijven, mensen ontmoeten, horen wat er speelt; zo blijven we geïnformeerd en kunnen we bijdragen en mede vormgeven aan doelstellingen en ambities van de branche.


Wat is je eerste indruk van de BSNC?
Ron: ”Ja, vanaf mijn start ging het natuurlijk allemaal online in Teams. Dat is een lastig begin van een nieuwe samenwerking. Maar ja, dat hebben we allemaal ervaren. Ondanks die drempel, valt mij op dat binnen de vereniging met veel enthousiasme wordt deelgenomen aan bijeenkomsten. Er is een grote groep mensen die zich hard maakt voor de vereniging. Natuurlijk is men wel eens kritisch naar onderwerpen en naar elkaar, maar dat mag je van elkaar verwachten. Door standpunten uit te wisselen en invalshoeken te belichten kan je komen tot verbetering en tot meer kennis.“


Meer kennis over complexe vraagstukken
“In de werkgroep Circulariteit hebben we bijvoorbeeld een interessante discussie over hergebruik van kunstgrasvelden.”, vervolgt Ron. “In principe zou de overweging denk ik moeten zijn: eerst hergebruik, dan recycling, daarna afval verwijderen. Maar sta je hergebruik toe in de particuliere sector dan raakt kunstgras buiten beeld, want niemand kan garanderen hoe de particulier het kunstgras afvoert als het is afgeschreven. Dan doe je dus wel aan hergebruik, maar is er na afloop geen toezicht op de recycling. En: is dit kunstgras afkomstig van bijvoorbeeld voetbalvelden wel geschikt voor de particuliere tuin, de vezels staan immers ver uit elkaar? Vanuit het duurzaamheidsprincipe is het dan wellicht verstandiger om kunstgras van sportvelden af te voeren naar erkende recyclingbedrijven, zodat er grondstoffen voor nieuwe producten van gemaakt worden. Hier moeten we het met elkaar goed over hebben. Stap voor stap. We luisteren naar de diverse meningen, krijgen meer inzichten en zo een bredere blik op de complexe materie. Dit alles brengen we samen in het document  ‘Renovatie en Ombouw Kunstgrasvelden’.”


Welke uitdagingen zie jij voor de branche?
“In het algemeen zie ik veel individualisering”, denkt Ron hardop. “Dat is een maatschappelijke tendens. Dat zien we bijvoorbeeld bij de sportverenigingen, die steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te trekken. Voor de BSNC staat dan de vraag centraal: ‘Hoe houden we de branchevereniging aantrekkelijk voor alle leden?’ Daar heeft hij wel ideeën over: “De BSNC moet blijven faciliteren dat we elkaar weer ontmoeten, op live sessies en evenementen bijvoorbeeld. Let wel: het hoeft niet allemaal fysiek, we kunnen variëren tussen fysiek en online. Dit is enerzijds efficiënt en anderzijds kan je dan ook paar keer per jaar de andere leden in het ‘echt’ ontmoeten. Zoals met de rondleiding en presentaties bij GBN AGR in Amsterdam, op de jaarlijkse ledendag. Die combinatie. Maar bovenal dienen we vanuit de platforms voortdurend te anticiperen op actuele ontwikkelingen, zoals het onderzoek naar microplastics, waarbij we het liefst vooruitkijken naar de vraagstukken van de toekomst!”

“Corona heeft ons geleerd dat via Teams veel mogelijk is, maar dat je ook dingen mist; contact.”

 

Meer nieuws