In The Picture: Marcel Bouwmeester

In de rubriek ‘In The Picture’ staat iemand uit de wereld van sport en cultuur-techniek centraal. De persoon in kwestie gaat aan de hand van tien vragen in op zijn of haar werk en leven. In deze aflevering: Marcel Bouwmeester (45), project-leider en adviseur sportaccommodaties bij de gemeente Utrecht en technisch adviseur sportaccommodaties bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Hoe zou jij jezelf willen typeren?
“Ik ben een optimist, iemand die van aanpakken houdt. Eerlijk en recht door zee, altijd op zoek naar verbeteringen. Het liefst in harmonie en goed overleg. Sterke punten zijn mijn analyserend vermogen en het aansturen en communiceren. Daarnaast ben ik accuraat en goed in het bedenken van (out of the box) oplossingen. Humor vind ik heel belangrijk, net als het nakomen van afspraken, anders denken en kwaliteit bieden. Mijn motto is: ‘Als je iets doet, doe het dan goed (en binnen het budget)’. Een andere uitdrukking die mij op het lijf geschreven is ‘al doende leert men’.”

Waarin onderscheidt Utrecht zich van andere gemeenten op het gebied van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties?
Utrecht is een vooruitstrevende gemeente. De gemeente zet zich in en gaat voor een optimale sportinfrastructuur die mensen uitnodigt tot sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Naast deze missie hebben we te maken met vele andere gemeentelijke beleidsvraagstukken. We zorgen als team voor aanleg, renovatie en onderhoud van buitensportaccommodaties. De visie van de gemeente maakt een project, klus, advies of het uitvoeren van een vraagstuk altijd uitdagend. Het is nooit saai. Ik heb een hele goede verstandhouding en uitstekende klik met collega Michiel van Koningsbruggen, ook projectleider bij de gemeente Utrecht. We brainstormen veel en vullen elkaar goed aan, juist omdat we andere karakters hebben. Als projectleiders overleggen we veel met ons eigen onderhoud- en beheerteam. We leren veel van elkaar en het gehele team, op deze manier blijf je jezelf ontwikkelen. We koppelen theorie aan de praktijk en dat werkt. Luisteren en samenwerken is daarin een belangrijk uitgangspunt. Utrecht beheert en onderhoudt de sportaccommodaties grotendeels nog zelf. Daar ben ik blij mee. Want daarom hebben we grip op de kwaliteit en behouden we de regierol. Gezamenlijk beheren en onderhouden we circa dertig sportaccommodaties. We beschikken dus over veel ‘eigen’, specifieke inhoudelijke kennis. Andere gemeenten huren de benodigde expertise regelmatig in. Vaak gaat het om verschillende organisaties of aanbestedingen. Daardoor is volgens mij de continuïteit en de visie op lange termijn niet gewaarborgd. Dat is bij ons wel het geval. Een groot voordeel.”

Heeft de lange periode van aanhoudende droogte deze zomer in de gemeente Utrecht  voor veel problemen gezorgd? Kwam de aanleg en onderhoud van de sportvelden in gevaar?
“De schade valt mee. De laatste jaren hebben we veel natuurgrasvelden voorzien van  een automatisch beregeningssysteem. Dat betaalt zich nu uit. Het was een voordeel dat het waterschap ons qua beregening geen beperkingen oplegde. We hebben minder tijd besteed aan het maaien van de velden dan normaal en meer aan het beregenen. Wat mij opvalt is dat rond de velden (buiten het leunhekwerk) en de overhoeken -waar het gras afgelopen zomer weinig water heeft ontvangen- nu wel sprake is van toegenomen ongewenste grassen en (on)kruiden. Dus op de plekken buiten het leunhekwerk waar de sproeiers niet komen.  Verder heeft de lange droogteperiode in Utrecht tot relatief weinig problemen geleid. Alleen de aanvoer van water zorgde af en toe voor wat kopzorgen. Daar bleef het gelukkig bij.”

Je hebt een aardig cv opgebouwd. Hoe kijk je tot dusverre terug op je loopbaan?
“Met een trots gevoel. Ik zou nu precies hetzelfde pad kiezen. Ik heb vóór mijn huidige job verschillende mooie functies mogen uitoefenen. Zoals ontwerpverantwoordelijk (teamleider) landelijk gebied bij het ingenieursbureau Arcadis Heidemij Advies in Hoofddorp. Daarna technisch inkoper en projectcoördinator bij Arcadis Regio BV te Apeldoorn, de stad waar ik opgegroeid ben en nu nog woon. Via een gezamenlijk sportproject maakte ik de overstap naar kunstgrasleverancier GreenFields. Bij dat bedrijf werkte ik ongeveer 2,5 jaar als engineer, purchase (inkoop) teamleider van CI&M Sport projects. Het ontstaan van deze afdeling kwam voort uit het feit dat GreenFields tot een FIFA ‘preferred producer’ wilde uitgroeien. Daarvoor was civiele en cultuurtechnische kennis noodzakelijk. De afkorting CI&M staat voor Constructie, Installatie en Maintenance (onderhoud). Deze afdeling is de technische organisatie en vraagbaak binnen het bedrijf.  Ik was in dienst als civiel en cultuurtechnisch adviseur, specialist, ontwerper, constructeur en projectleider ontwikkeling en realisatie van vele (kunstgras) sportvelden over de hele wereld.”

“Sinds juni 2010 werk ik 32 uur per week met veel plezier voor de gemeente Utrecht. Vanaf begin 2017 maak ik deel uit van de NOC&NSF werkgroep 4 ‘Minerale sportvloeren’. Vanaf januari 2018 werk ik ook één dag in de week voor de VSG.

Als eerste stap hebben we de VSG normalisatiecommissie opgestart. Deze beoordeelt, adviseert en verdedigt de belangen van eigenaren en beheerders van sport-accommodaties. De VSG gaat technisch inhoudelijk het eigenaarsbelang behartigen in de breedste zin van het woord. Een supergave uitdaging. Er is veel te doen. Mijn doel is voor rust te zorgen in de branche en een goede verhouding tot stand te brengen tussen alle partijen. Geen gemakkelijke opgave met al die verschillende belangen.”

Heb je altijd interesse gehad in sport, groen en cultuurtechniek?
“Ja, als kind wilde ik boswachter worden. Ik ben opgegroeid in een natuur- en bosrijke omgeving, vlakbij Koninklijk landgoed Het Loo. Die groene feeling had ik in mijn jeugdjaren al. Niet vreemd dat ik later natuur- en milieutechniek en vervolgens cultuurtechniek ben gaan studeren. Boswachter was uiteindelijk toch niet de droombaan die ik zocht. Dan ben je toch vooral op jezelf aangewezen, alleen in het bos. Terwijl ik graag samen werk met andere gedreven en gemotiveerde mensen: een echte teamplayer. En wat sport betreft: ik heb jarenlang voor AGOVV uit Apeldoorn (‘Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder’) gevoetbald. Ik ben namens Arcadis in een technische en inkooprol betrokken geweest bij de aanleg van het kunstgrasveld in Sportpark Berg en Bos. Bij mijn eigen vereniging, heel bijzonder. Hetzelfde geldt voor mijn bijdrage aan een UEFA-project in 2003. Toen mochten wij met het toenmalige Arcadis Heidemij het eerste kunstgrasveld in het stadion van Heracles Almelo aanleggen. Samen met vier andere Europese clubs nam Heracles destijds deel aan een pilot van de Europese voetbalbond. Nu moet het kunstgras weer ‘uit’ het stadion. Ik begrijp deze discussie heel goed. We moeten kunstgras als BVO-stadionveld alleen niet vergelijken met de toepassing van kunstgras voor de breedtesport.”

Heb je genoeg tijd voor hobby’s? Hoe ontspan jij je?
“Door er lekker op uit te gaan met mijn kinderen: een meisje van 13 en een jongen van 7.  Dan gaan we bijvoorbeeld vissen of lekker ‘snaaien’ op de markt: Daarnaast vind ik het leuk om in mijn vrije tijd websites te bouwen. En mijn zoon gaat binnenkort voetballen.  Dan lijkt het me leuk om als vrijwilliger, bijvoorbeeld trainer, coach of leider bij zijn team betrokken te zijn. Ik zou alleen meer tijd moeten nemen om zelf te sporten. Dat schiet er een beetje bij in. Mag je gerust in het verhaal zetten. Geen probleem.”

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker maken?
“Een spectaculair feestje. Daar doe je mij een groot plezier mee. Of een mooie vakantie op een zonovergoten locatie. Ergens in Zuid-Europa. Altijd goed.”

Heb je een voorbeeld? Een persoon waar jij je aan spiegelt?
Dit zijn er eigenlijk best wel veel. We hebben een mooi en eerlijk team. Ik heb veel respect voor Frithjof Rot, hoofd buitenaccommodaties bij de gemeente Utrecht, mijn collega’s Michiel van Koningsbruggen en Philip Koolen en de vele lokale beheerders op onze sportaccommodaties. En verder ook voor verschillende bekende personen uit de branche. Zoals Gerrit de Koe (Adviseur Sport & Cultuurtechniek – ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam), Theo Verhagen (manager openlucht accommodaties sport en recreatie bij gemeente ’s-Hertogenbosch), Henrie Bekkers (beheerder buitensportaccommodaties bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en Fieldmanager of the Year 2016), Mark Valstar (directievoerder onderhoudsbestekken sportparken, begraafplaatsen en gladheidsbestrijding bij Gemeente Westland) en officemanager Janine Reedijk van de BSNC. Allemaal heel sympathieke, kundige en gedreven mensen. Henk Vlug van Insect Consultancy vind ik ook een hele bijzondere, interessante man. Stuk voor stuk belangrijke personen voor de branche.”

Op welke gebieden kunnen er in de branche stappen gezet worden? Waar liggen de toekomstige uitdagingen?
Het is verstandig dat gemeenten samen een vuist vormen. Meer dan nu het geval is. De opdrachtgevers zetten de lijnen uit. Goed luisteren naar elkaar is ook van groot belang. Net als het bespreekbaar maken van problemen die bij gemeenten of aannemers spelen binnen de VSG en BSNC en branche-breed: over de hele linie. Betrek dus ook de andere ledengroepen bij discussies of brainstormsessies hierover. Belangrijk is om lastige vraagstukken te benoemen en op te lossen. Liefst met behulp van de zogeheten Lean Kaizen methode. De beste manier is eerst het doel en het probleem vast te leggen en daarna een analyse te maken. Stel vast wat er aan de hand is en ‘tackle’ het probleem stap voor stap: door de feiten vast te stellen, met een oplossing te komen, een planning te maken en daarmee in de praktijk aan de slag te gaan. Daarna toets je of de oplossing werkt. Is dat niet het geval dan proberen we het opnieuw. Samenwerken is cruciaal in dit verhaal. We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen: namelijk het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, veilige en duurzame sportaccommodaties.”

“Daarnaast moeten we meer aandacht besteden aan de toekomstige fieldmanagers, oftewel de mensen met de laarzen in de klei. Verder ook aan de vaktechnische collega’s op kantoor en de toekomstige beleidsmakers. Het gaat erom dat we ons vak aantrekkelijk houden voor de jeugd. Zorg voor goede opleidingen die aansluiten op de werkelijkheid en voor voldoende stageplekken. Deel (basis)kennis over groen & cultuurtechniek en praktijkervaringen op algemene websites: bijvoorbeeld www.sportaccom.nl of www.greendealsportvelden.nl. Zaak is om niet steeds per gemeente het wiel opnieuw uit te vinden.”

Stel dat je keuze op een ander vak was gevallen. Welk beroep had je dan uit willen oefenen?
“Leraar natuur en milieu, ecologie of biologie lijkt me een boeiend vak. Het geeft me veel voldoening om kennis te delen en over te brengen op anderen. Dat deed ik eerder al tijdens verschillende presentaties voor de BSNC en VSG. Voorlopig werk ik nog met heel veel plezier bij de gemeente Utrecht als projectleider en adviseur sportaccommodaties en bij de VSG als technisch adviseur normen. Veelzijdige functies die nooit gaan vervelen en veel uitdagingen bieden.”

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie