Groen in de stad dempt ‘hittestress’

Nationaal Sportcentrum Papendal vormt 25 september het decor voor het BSNC-congres ‘ConGRAS’. Karen Huijsmans, senior adviseur gebiedsadvies bij Sweco, houdt een verhaal over het thema ‘anticiperen op klimaatverandering’. Daarbij gaat ze in op de opwarming van de steden en de mogelijkheden van (natuur)gras om dit tegen te gaan.

“Juist in stedelijke gebieden is de positieve impact van natuurgras op de leefomgeving het allergrootst”, benadrukt Karen. “Sportvelden vangen onder meer fijnstof in en dempen het zogeheten ‘hitte-eiland effect’: het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied.”

Karen lardeert haar presentatie met actuele voorbeelden. “In die zin was deze zomer met de lange droogteperiode een cadeautje. Daarmee kan ik de mensen overtuigen van mijn boodschap: het strategisch aanleggen van sportvelden draagt bij aan de verkoeling in de stad. Hittestress was voor ons altijd een ver-van-mijn-bed show. De vraag en de uitdaging is wat we tegen klimaatveranderingen doen. Denk ook aan extreme buien. Regenwater wordt in de bodem van natuurgrasvelden geborgen en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dat zorgt voor een kleiner risico op overstroming en riool-overstorten. De positieve effecten van natuurgras breng ik op 25 september ook visueel onder de aandacht. Ik hoop op een grote opkomst.”

Update: 6.9.18: vanwege het maximum aantal aanmeldingen is de inschrijving gesloten.

Meer nieuws

Plaats een reactie