Drukbezochte editie Dag van de Sportaccommodaties

Het was een drukte van belang tijdens de Dag van de Sportaccommodatie op donderdag 8 maart in de Expo in Houten. De branche bleek nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen én kennis.

Dat bleek onder meer uit het feit dat de uitreiking van de Innovatieprijs kon rekenen op een belangstellend publiek. Voormalig profbokser Arnold Vanderlyde gaf aan waarom het belangrijk is dat er innovaties plaats vinden om accommodaties verder te verbeteren. Bovendien sprak hij zijn waardering uit voor de genomineerden. Dat betekent toch dat je je wilt onderscheiden van de rest, wat vraagt om een extra inspanning. ‘sporTIG’ van TIG-Akoestiek BV kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Volgens de jury viel de inzending van TIG-Akoestiek op dankzij het feit dat het ARBO-technisch gezien een aanvulling is, in compartimenten toepasbaar is, een positief effect heeft op het algemeen geluidsniveau, voor meerdere doeleinden bruikbaar is en volop speelplezier oplevert.

Lezingen
Rond het middaguur verzorgde Rob van Midden, manager business development van KYBYS een presentatie over het veranderende sportlandschap. Allerlei trends – zoals vergrijzing, bezuinigingen, risicoverschuiving, prestatieafspraken, gemeentelijke fusies – hebben geleid tot een veranderde rolverdeling in de sportbouwkolom. Volgens Rob loopt hierdoor de kwaliteit van de sportaccommodaties sterk achteruit. Toch gloort er ook hoop. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van de gemeente Moerdijk liet Rob zien welke oplossingen er zijn om tegemoet te komen aan wensen van stakeholders én de kwaliteit op peil te houden. Een interessant verhaal, waarbij de regie in het proces van het grootste belang is.

Een uur later nam Geert Cuperus, projectleider Green Deal Sportvelden, de aanwezigen mee in de stand van zaken rondom de uitdaging om uiteindelijk zonder chemie sportvelden te onderhouden. Bovendien zoomde hij in op de beste praktijken en instrumenten voor sportgrasbeheer. Tijdens deze sessie presenteerde Geert bovendien de nieuwe website van het Innovatienetwerk én een expertpanel.

Wouter Stuive van de gemeente Amsterdam inspireerde het publiek met een presentatie over het Moederbestek kunstgrasvelden. Een nieuwe, uniforme aanbestedingsmethodiek die Amsterdam zelf heeft ontwikkeld. Aan de hand van dit moederbestek besteedt de gemeente vanaf 2018 de kunstgrasvelden aan, waarmee de hoofdstad ‘the next level’ wil bereiken.

Jeroen Zijlmans en Robert Mensink lichtten tot slot namens Cumela, VHG en BSNC het Keuzedeel MBO toe voor het onderhoud sportvelden en golfbanen. Dit initiatief is ontwikkeld in samenwerking met de onderwijspartners AOC Oost, Wellant, Aeres MBO Barneveld en Helicon. De vraag naar beginnend beroepsbeoefenaren met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud en beheer aan sportvelden en golfbanen neemt sterk toe. Mbo-studenten die zich in dit vakgebied willen verdiepen, kunnen nu dit speciaal ontwikkelde keuzedeel volgen, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waar zij zitten. Ze leren via E-learning, praktijkdagen bij bedrijven, stages en stageopdrachten en leggen tot slot een branche-examen af.

Ontmoeting
Naast de grote belangstelling voor de lezingen kon ook de stand van de BSNC rekenen op een flinke aanloop. Enerzijds van de eigen leden, anderzijds door professionals die meer wilden weten over de activiteiten van de branchevereniging. De nieuwe contacten die zijn gelegd, verdiepen we de komende tijd.

Meer nieuws

Plaats een reactie