Dossier rubbergranulaat: BSNC kijkt vooruit

Gisteren is een gemêleerde groep BSNC-leden bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de consequenties van het RIVM-rapport en hoe we daar als branche op willen anticiperen. Er was veel waardering van de gedegen wijze waarop RIVM haar onderzoek heeft uitgevoerd en de heldere rapportage daarover. Natuurlijk zijn we ook blij met de uitslag dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. Hopelijk verdwijnt de maatschappelijke onrust hierover snel. Communicatie over de conclusies vraagt wel blijvende aandacht en daar nemen we ook zelf een rol op ons.

Ten aanzien van de toekomst onderschrijft de BSNC het RIVM-advies om tot een betere gezondheidsnorm voor rubbergranulaat te komen. We gaan echter een stapje verder en pleiten voor een eenduidige norm voor alle infill- en sportmaterialen. Nu vallen verschillende (infill-)materialen onder verschillende regelgevingen en zijn er daarom verschillende normen van toepassing. Dat is niet uit te leggen aan de gebruiker en levert daarom discussie op. BSNC wil graag bijdragen aan de totstandkoming van een dergelijke norm en gaat in overleg met de betreffende instanties. Er zijn ook al afspraken gemaakt om begin januari met VSG, KNVB en ministeries hierover in overleg te treden.

Naast aandacht voor de gezondheid, vragen we nadrukkelijk ook om aandacht voor duurzaamheid en milieu. Ook daarover moet meer helderheid komen in de regelgeving.
BSNC zet zich in voor veilige en duurzame sportvoorzieningen. Zo zijn we bezig zijn met een onderzoek naar microplastics en werken aan de ontwikkeling van een duurzaamheidslabel voor sportvelden. Ook renovatie en recycling zijn aandachtspunten (zie ook het bericht ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op?’) en we zetten ons in voor een verdere professionalisering van het verwijderingsproces. Ook op dit aspect willen we graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan de wet en regelgever.

Door nu op beide thema’s meer helderheid en eenduidigheid te creëren, kan de focus bij sport vooral liggen bij waar deze hoort: middels sportplezier bijdragen leveren aan een betere gezondheid van mensen en zorgdragen voor maatschappelijk verbindingen.

Meer nieuws

Plaats een reactie