Door actief mee te doen heb je het meeste profijt van je lidmaatschap

Sweco is een van de oprichters van de BSNC. Naast Jochem Knol is Coen Nell namens Sweco actief in de vereniging. Eind 2020 trad hij af, na zes jaar bestuur BSNC en eveneens bestuur PABA zaten zijn termijnen erop. Hoe kijkt hij terug op deze tijd en wat wil hij de leden meegeven?

Coen is projectmanager en adviseur buitensport bij Sweco Nederland. Sweco is een internationaal bedrijf met 17.500 architecten, ingenieurs en specialisten. Dit advies- en ingenieursbureau richt zich -in de volle breedte- op de Stad van de Toekomst. Sport en bewegen is daar een belangrijk onderdeel van en hoort bij de veilige en gezonde stad, wat weer onderdeel is van de Stad van de Toekomst. Door de brede benadering van het bureau kan sport ook integraal worden aangepakt.  Coen is getrouwd, heeft twee kinderen, een zoon en dochter, en woont in Amerongen.

Waar ben je trots op?
Coen kijkt zeker positief terug op zijn bestuursjaren, we vragen hem waar hij trots op is. Coen: “Dat we gekozen hebben voor een structuur met platforms van de verschillende bloedgroepen binnen de BSNC. Dit heeft gemaakt dat de leden binnen een platform met elkaar over bepaalde thema’s en onderwerpen specifiek kunnen sparren. En het geeft de bestuursleden de kans om over deze thema’s in eigen geledingen input op te halen. Wat vervolgens weer kan worden inbracht in het bestuur.

Bijvoorbeeld: duurzaamheid is een actueel thema. Aannemers worden uitgedaagd om duurzame sportvloeren te ontwikkelen. Dat kan, als de opdrachtgevers dit ook mogelijk maken bij uitvragen. Daar moeten we het met elkaar over hebben.

Wat had je anders gedaan?
Op de vraag: “wat zou je anders doen als je nu zou starten als bestuurslid?” kan Coen kort zijn: “Niets.”

Actief meedoen loont
Coen heeft altijd gekozen voor actieve deelname aan de besturen en ook commissies. Waarom? “Door actiever deel te nemen ben je beter op de hoogte van wat er speelt in je vakgebied. En kan je ook zelf onderwerpen en thema’s aandragen die je belangrijk vindt. Je bent bezig met de materie, vergroot je kennis en netwerk en daardoor word je meer enthousiast. Als je druk bent met je eigen werk, en niet actief in de vereniging, dan loop je kans om af te drijven.”

Hoe kijk je naar de toekomst van de BSNC?
Coen vindt het meest belangrijk om de leden aangehaakt te houden; om het contact met de leden goed te houden. En dat is tweerichtingsverkeer: “Die verantwoordelijkheid ligt zowel bij het bestuur als bij de leden zelf. Het is een wisselwerking. Bijvoorbeeld: tweewekelijks komt de nieuwsbrief uit. Lees die dan ook! En laat je horen in o.a. de platforms. Als iedereen goed in contact blijft kunnen we gezamenlijk zorgen dat sport zich blijft ontwikkelen en onderdeel uit gaat maken van de Stad van de Toekomst.”

Welke onderwerpen hebben de grootste prioriteit de komende jaren?
Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Ja dat zijn de inkoppers: klimaatadaptatie, duurzaamheid enz.. Dit zijn wezenlijke onderwerpen en daar richt de BSNC zich dan ook op in het jaarplan 2022.” Dit Jaarplan is ambitieus, er wordt zelfs gedacht aan verbreding, dat is heel goed maar Coen wil benadrukken: “We moeten ook onze leden niet vergeten! Dat is je basis.”

Stap eens in een commissie
Coen weet als geen ander; deelname aan een commissie is aan te raden, maar kost wel tijd. Met online vergaderen kan dit weliswaar efficiënt, maar samen om tafel is ook heel belangrijk. En Coen zelf, gaat hij op zijn lauweren rusten? “Nee, ben momenteel druk bezig met allerlei mooie projecten waarin sport en bewegen integraal onderdeel vormen in allerlei (stedelijke)ontwikkelingen. Maar ik overweeg wel om mij weer in te gaan zetten voor de BSNC. En áls ik ervoor ga, dan ga ik er ook vol voor!” besluit hij het interview.

Meer nieuws