Deelsessie KUNSTgres 2023: Innovatieplatform jaagt verduurzamingsslag aan

In deze deelsessie nemen Richard Migchielsen – projectleider Innovatieplatform Duurzame Sportsector – en Gerben Hofmeijer – projectleider Buyergroup circulaire sportaccommodaties – de deelnemers mee in de visie en ontwikkelrichtingen van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector. Ze lichten de diverse pilots toe en gaan in op hoe aanbesteden een functionele rol pakt bij de ontwikkeling van innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Vanuit de Routekaart Duurzame Sportsector werken overheden, sportbonden en marktpartijen samen aan het verduurzamen van de sportsector. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector (IDS) is het platform dat via innovaties deze verduurzamingsslag aanjaagt. Aanbesteden en de manier waarop je dat doet en wat vraag je uit aan de markt, is een vraagstuk waar PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden, in ondersteunt.

Het IDS is een initiatief van ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator en VSG en bestaat uit de 13 grote gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf, plm. 100 innovatieve bedrijven en de nodige kennis -en onderwijsinstellingen.

22 pilots zijn in ontwikkeling, worden gebouwd of zitten in de pilotfase. We hebben het dan onder andere over accommodaties als zwembaden en multifunctionele accommodaties (MFA’s) en de openbare ruimte. Maar ook over vraagstukken op het gebied van sportgrasvelden, de sportaccommodatie als bron van water, warmte en energie en natuurlijk ook kunstgrassportvelden.

Inschrijven voor KUNSTgres

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf kies je aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Gerben Hofmeijer

Richard Migchielsen

Meer nieuws