De invloed van sportvelden op het stadsklimaat

Het meerjarig onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit (2020-2023) richt zich o.a. op de waarde van grasvelden (met name sportvelden en parken) en de verlaging van de temperatuur in de stad. De komende decennia wordt een toename in de frequentie en intensiteit van warme en droge perioden in Nederland verwacht. In 2021 zijn enkele simulatiestudies uitgevoerd. Hoofddoel is om inzicht te krijgen in de bijdrage van verschillende oppervlakken aan het stadsklimaat. Zoals grasvegetaties met verschillende grassoorten onder verschillend beheer, verharde (betegelde) oppervlakken en kunstgrasvelden.

Hoe de simulatie wordt aangepakt in dit onderzoek van de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit en wat men met de resultaten wil bereiken staat in dit nieuwsbericht.

De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, klimaat en biodiversiteit, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en het levert ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Meer nieuws