Artikel Waterverbruik sportvelden Noord-Brabant in Vakblad Sportaccomm

Op 1 december 2021 vond het online symposium Duurzaam watergebruik op sportvelden plaats, een mooie afsluiting van het onderzoek uitgevoerd door afstuderende studenten van de HAS Hogeschool. Vanuit verschillende kanten hebben wij vernomen dat het symposium een groot succes was en goed is ontvangen onder de aanwezigen! Voor wie er niet bij kon zijn schreef auteur Ernst Bouwes een artikel voor het vakblad Sportaccomm.

Het artikel is interessant voor wie meer wil weten over duurzaam watergebruik op sportvelden, of wil weten hoe je op de hockey- of voetbalclub duurzamer met water kan omgaan. Opdrachtgever voor het onderzoek van de HAS-ers is de provincie Noord-Brabant, de studenten voerden het uit onder supervisie van de BSNC. De organisatie van het symposium heeft de BSNC samen met de provincie Noord-Brabant, SSNB, HAS Hogeschool en Waterschap de Dommel gedaan.

Meer nieuws