conGRAS 2023: (Hybride-) natuurgras leeft!

We kijken terug op een geslaagd conGRAS! Met ruim 130 deelnemers, een interessant plenair programma en verdiepende deelsessies vloog de dag om. Het veldbezoek naar het KNVB-hoofdterrein in een stralend winterzonnetje was een mooi extraatje.  

Na een welkom van BSNC-voorzitter Edward van der Geest, tevens dagvoorzitter van conGRAS 2023, hebben we in het plenaire deel van het congres geluisterd naar een aantal sprekers.  

Hoe kunnen we de kwaliteit van grasvoetbalvelden verbeteren? 

Patrick Balemans stelde ons en zichzelf de vraag: Kunnen we de kwaliteit van grasvoetbalvelden verbeteren? Het is zeker een wens, en niet alleen van de de betaald voetbalclubs, maar ook van de amateurclubs. Het verhoogt onder meer de spelbeleving, tevredenheid en sportprestaties. Belangrijk genoeg dus, om er voldoende aandacht aan te geven. Patrick nam de zaal mee in zijn presentatie langs een aantal tools en apps waarmee gemeten wordt. Op basis van die data kan worden gewerkt aan verbetering van de kwaliteit.  

Daphne van Dijk is manager van #11, het gebouw op het KNVB-terrein waar ook de BSNC is gehuisvest. Speerpunt in dit gebouw is innovatie, en dat stralen zowel de medebewoners uit als ook de inrichting van het pand zelf.  

Toekomstbestendige sportparken en de rol van grassportvelden 

Joris van der Cammen en Tomas Rongen (beide werkzaam bij Kybys) presenteerden een model / keuzeladder waarmee kan worden berekend welk sportveld (gras, hybride of kunst) het meest geschikt is in bepaalde situaties. Daarvoor vul je in het model variabelen in als beschikbare typen velden, aantal gewenste speeluren, verdeeld over training/ wedstrijd. De keuzeladder schetst vervolgens een aantal scenario’s en de benodigde budgetten daarvoor. Dit maakt het gesprek over wensen, behoeften en investeringen inzichtelijk.  

Hoe zorgen we ervoor dat wij, en iedereen mee duurzamer gedrag gaat vertonen? 

Dirkje van der Ven (Wavy) nam ons in een boeiend verhaal vol met herkenbare voorbeelden mee in de krochten van ons menselijk brein. Hoofdvraag was: hoe zorgen we ervoor dat wij, iedereen, nu duurzamer gedrag gaan vertonen, zodat op de lange termijn ons klimaat niet harder achteruitgaat. Daarvoor moest men eerst bij zichzelf te rade.  

Zo leerde Dirkje ons dat wij weliswaar denken dat ons gedrag zeer weloverwogen en bewust is, terwijl toch zo’n 95% van alle gedrag onbewust en automatisch verloopt.  

Ook zeggen we vaak dat we iets wíllen doen, maar dat betekent nog niet dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen.  De meeste acties van ons zijn geen bewuste beslissingen, maar gebaseerd op gewoontes. Dus wil je veranderen, dan dien je je gewoontegedrag te doorbreken. En dat is vaak hardnekkig.  

Veldbezoek 

Tijdens de pauze maakten veel deelnemers gebruik van de kans om al wandelend en netwerkend een bezoekje te brengen aan het hoofdveld van de KNVB. Beheerder Gert van Veller lichtte toe hoe het veld wordt onderhouden en wat daarvoor nodig is.  

Middagprogramma met deelsessies 

Het middagprogramma bood voor elk wat wils: zes verschillende onderwerpen kwamen in drie rondes voorbij. 

Zo was er veel belangstelling voor de sessie van Ernst Bos over chemievrij beheren. Hij maakte duidelijk dat deze vorm van beheren vraagt om anders denken. Meer preventief denken én beheren, bijvoorbeeld met gebruik van signaalplanten.  

In de sessie van Joep Frissel (Wageningen Environmental Research) ging het over een inzaaiexperiment om de biodiversiteit rondom het sportveld te bevorderen. Waarom zou je kiezen voor biodiversiteit? De spreker onderbouwde dit door aan te geven dat het essentieel is voor gezond voedsel, water, luchtkwaliteit en kwaliteit van leven. Je kunt dit aanpakken door een natuurbeheerplan te schrijven. Hiervoor is het weer belangrijk om mensen en partijen mee te nemen. Zo kom je tot gedeeld eigenaarschap. 

En wat doe je met restwater op het sportveld? Spreker Joost Brouwer van de Waterbank vertelde over een publiek-private samenwerking in het gebruik van restwater op sportaccommodaties.  

Kortgeleden, op 1 januari 2023, is de Vereniging de Waterbank opgericht, een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. De Waterbank wil bijdragen aan het in evenwicht brengen van de waterbalans door hergebruik van restwater. Dit wil zij doen door dagelijks vraag en aanbod van bruikbaar restwater te verbinden, door de diverse bronnen te promoten. Middels het uitgeven van keurmerken bevestigt De Waterbank de kwaliteit-, kwantiteit- en de duurzaamheidsaspecten van restwater. Op Schouwen-Duiveland is nu de eerste casus voor deze organisatie opgezet en streeft men ernaar om via vraag en aanbod voor zoveel mogelijk restwater een goede bestemming te vinden. 

Over plaaginsecten sprak Ad van Bruggen van Biocontrole. Neem de engerlingen, plaaginsecten die grote schade toebrengen aan sportvelden. Wil je deze duurzaam bestrijden, dan moet je in ieder geval bestrijden tussen september/november. Een methode is biologische bestrijding met insectparasitaire nematoden (aaltjes). Een andere biologische methode is met behulp van natuurlijke vijanden zoals vleermuizen, spreeuwen of scholeksters. Deze gaan namelijk met dichte snavel de grond in. En daardoor komt er niet nog meer schade aan de grasmat. Beide en meer methoden kennen voor- en nadelen, zo lichtte Ad van Bruggen toe. 

Andere sprekers (zie ook de PowerPointpresentaties): 

  • Nico Willemsen over emissieloos sportveldbeheer 
  • Harold Jonker van Films4business en Juul van Rijn (BSNC) gingen in gesprek met een aantal deelnemers van conGRAS over de inhoud van de videocampagne die de BSNC gaat doen dit jaar. Doel is meer zichtbaar te maken wat het werken in onze branche inhoudt, hoe boeiend, innovatief en afwisselend dit kan zijn. Deelnemers kwamen met mooie onderwerpen en sprekers voor de video’s.  

Wil je de PowerPointpresentaties van alle sprekers nog eens terugkijken. Hier staan ze op de conGras pagina van www.bsnc.nl. 

Meer nieuws