Chemie vrij beheer, vanaf wanneer?

Er blijkt onduidelijkheid te zijn wanneer het verbod op gewasbeschermingsmiddelen van kracht wordt. Navraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geleerd dat de partijen die de Green Deal hebben ondertekend, ernaar streven dat we als sector vanaf 1 januari 2020 zonder gewasbeschermingsmiddelen werken.

Voor een juridisch verbod is wijziging van paragraaf 8.2 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden nodig. Ervan uitgaande dat de eindevaluatie van de Green Deal Sportvelden begin 2021 gereed is, gaat een verbod óf halverwege het seizoen in (1 juli – hetgeen voor de praktijk wat lastig is), óf start van het eerstvolgende seizoen (dus bijvoorbeeld 1 maart 2022). Gezien artikel 7, vierde lid is het echter de bedoeling om eerder geen gwb meer te gebruiken. De kans bestaat dat de Tweede Kamer die termijn verkort.

Meer nieuws

Plaats een reactie