BSNC: Sector roept op voor toepassing Risicoregeling door uitzonderlijke kostenstijging energie en grondstoffen

De afgelopen maanden stijgen de kosten van energie en van grondstoffen explosief. In de RAW-bestekken die door gemeenten en adviseurs op de markt worden gebracht, is hier een risicoregeling voor opgenomen. Echter, deze wordt veelal op voorhand niet van toepassing verklaard. Met de huidige, sterk toegenomen onzekerheid in de wereldmarkt voor grondstoffen en energie is dit volgens de aannemers niet langer houdbaar.

Aannemers en leveranciers verenigd binnen de BSNC roepen gemeenten en adviseurs daarom op om de risicoregeling in bestekken toe te toepassen. Indien dit niet op voorhand gebeurt, zal hierom, volgens de aannemers, structureel worden gevraagd tijdens de fase van de ‘nota van inlichtingen’ in aanbestedingen. Bij voorkeur echter gaan de aannemers hierover vooraf in gesprek met gemeenten en adviseurs. Hierbij dient het accent, wat de sector betreft, vooral te liggen op het risico van fluctuaties in de brandstofkosten, inclusief de energiebehoefte voor de productie. Als advies geven de aannemers mee om een percentage van 15% van de aanneemsom als risicocomponent voor de totale energiekosten te hanteren. Voorgesteld wordt om voor de verrekening gebruik te maken van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde ‘Index 01’ (‘Gasolie met hoog accijnstarief’), welke maandelijks door CROW wordt gepubliceerd.

Meer nieuws