BSNC en Plantum doen onderzoek naar meerwaarde natuurgras voor de leefbare stad

BSNC en Plantum slaan de handen ineen bij een nieuw onderzoek naar de meerwaarde van grassportvelden voor de leefbare stad. Het initiatief is geboren in onze commissie Gras waarin zowel leden van BSNC als Plantum zitting hebben.

Aanleiding is de constatering dat sportvoorzieningen een substantieel onderdeel uitmaken van het ‘groene arsenaal’ in steden en dorpen. Onder druk van gemeentelijke bezuinigingen en heroriëntaties zien we dat investeringen in sportvoorzieningen onder druk komen te staan. Gelijktijdig is er een tendens dat er bij zowel de sportverenigingen in de steden als in de kleinere plaatsen steeds meer natuurgrasvelden vervangen worden door kunstgrasvelden. De gevolgen op langere termijn, zowel voor de verenigingen als voor de leefbaarheid en de duurzame stad zijn nog onvoldoende bekend.

Bij de keuze voor een sportvoorziening is vaak weinig aandacht voor de effecten op de leefbaarheid en duurzaamheid. Denk aan zaken als waterberging, biodiversiteit, gezondheid, milieubelasting, CO2-opbrengst en koelend vermogen. Op basis van deze studie willen we meer inzicht in:

  • Het belang van sportvoorzieningen voor de duurzame stad;
  • Gevolgen van de toename van asfalt en kunstgras en de meerwaarde van natuurgras sportvelden;
  • Mogelijkheden om sport als integraal onderdeel te zien bij de inrichting van de stad.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sweco. We verwachten dat de resultaten nog dit najaar beschikbaar zullen komen.

Meer nieuws

Plaats een reactie