BSNC begroet gemeente Zundert

Gemeente Zundert

De gemeente Zundert sloot zich begin deze maand aan bij de BSNC. De West-Brabantse gemeente telt ruim 20.000 inwoners en ligt tussen Breda en de Belgische grens. De gemeente beheert diverse sportaccommodaties, waaronder gymzalen, sporthallen en sportparken voor de buitensport. Twan Zopfi, wethouder Sport, vertelt dat de voetbalsport populair is: ‘Zoals op veel plekken staat deze sport ook bij ons stipt op één. De verenigingen hebben veel leden en vrijwilligers, die de sportvelden allemaal graag gebruiken. Dat vergt veel onderhoud.’

Wethouder Zopfi vertelt dat alle voetbalvelden binnen de gemeente van natuurgras zijn. ‘Om dat goed te onderhouden, is er meer nodig dan alleen bemesten. Eens in de zoveel jaar renoveren we het hele veld. Bij sommige velden is dit vaker nodig dan bij andere. Dat hangt ervan af hoe vaak de verenigingen het veld gebruiken. Een voorbeeld is het sportterrein van voetbalvereniging Moerse Boys. Deze vereniging telt maar liefst 1800 leden. De beschikbare velden zijn daarom veelvuldig in gebruik. Voldoende onderhoud is daarbij onmisbaar. Op dit moment doen we dit zelf. Alle sportcomplexen zijn eigendom van de gemeente en we verhuren deze aan de verenigingen. Op termijn willen we dat verenigingen meer gaan participeren in het beheer van de sportvelden. Het snoeien van een haag kan een vereniging vaak prima zelf. Wel is het belangrijk dat er vrijwilligers zijn die het willen doen.’

Kwaliteitsverbetering

Momenteel timmert de gemeente Zundert hard aan de weg om de kwaliteit van het onderhoud te verbeteren. ‘We vinden het belangrijk dat verenigingen tevreden zijn over de staat van de velden en accommodaties’, zegt Zopfi. ‘Dit omvat zowel het daadwerkelijke onderhoud als de organisatie en communicatie eromheen. In de totale uitvoering is nog winst te behalen. Om dit te realiseren betrekken we de clubs hierbij. Zo hebben we ze betrokken bij de aanbesteding voor het nieuwe onderhoudsvoorstel. Het is fijn dat ze met ons meedenken over de invulling. Op deze manier breng je samen iets tot stand. Dat is heel bevorderlijk voor de samenwerking tussen de gemeente en de verenigingen.’

De komende periode staat vooral in het teken van de toekomst van sport binnen de gemeente. ‘Drie weken geleden zijn we hierover een onderzoek gestart. Vragen als ‘Zijn de accommodaties toekomstbestendig’ en ‘Waar moet een basis sportaccommodatie aan voldoen?’ staan centraal. Maar ook ‘Hoe zien de verenigingen hun eigen toekomst tegemoet?’ Het doel is om dit jaar nog een afwegingskader vast te stellen en in 2020 tot een concreet plan te komen.’

BSNC

Het eerste contact met BSNC werd gelegd door Jack Rijnen, verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden binnen de gemeente Zundert. ‘Ik kwam met de vereniging in contact op de Vakbeurs Sportaccommodaties’ vertelt hij. ‘Tijdens het evenement werd ik door een kennis getipt: ‘Je moet daar eens gaan kijken!’. Bij de BSNC-stand raakte ik met een aantal mensen aan de praat. Na afloop bekeek ik de website en was al gauw overtuigd dat een lidmaatschap van meerwaarde is voor de gemeente Zundert. Binnen de BSNC zijn er ongetwijfeld genoeg anderen die met dezelfde uitdagingen kampen als wij. Ook verwacht ik dat je via deze weg gemakkelijker met elkaar in contact komt en sneller om hulp vraagt. Op deze manier is het niet nodig om het wiel allemaal zelf uit te vinden. We doen het samen.’

Plaats een reactie