BK ingenieurs: ‘ontwerpen sportvelden vraagt om specifieke kennis’

‘Samen werken aan morgen.’ Onder dit motto profileert het nieuwe BSNC-lid BK ingenieurs zich aan de buitenwereld. Het bedrijf telt 210 medewerkers, heeft acht vestigingen in Nederland en helpt opdrachtgevers bij het realiseren van plannen op het vlak van onder meer (buiten)sportaccommodaties.

Senior projectleider/arbeidshygiënist Eric Mathôt hoeft niet lang na te denken over de vraag waarom BK ingenieurs sinds kort lid is van de BSNC. “Het is een professionele, goed geleide organisatie die serieus meetelt in de sportwereld. De BSNC is goed thuis in tal van onderwerpen zoals het dossier over de veiligheid en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Ze zijn een gewaardeerde gesprekspartner van organisaties als de KNVB, NOC*NSF, het ministerie van VWS, RIVM en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). We delen onze kennis en ervaring daarom graag binnen de BSNC. Het feit dat de branchevereniging met verschillende ledengroepen als de aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviseurs en leveranciers zo breed is opgezet, zien we als een grote meerwaarde. Tot onze opdrachtgevers behoren voor een groot deel gemeenten en andere overheden.”

BK ingenieurs heeft al langer een link met de BSNC. Eric: “In het verleden waren we al eens lid. Nu kwamen we via onze contacten met Jan Vrij van AH Vrij Groen, Grond en Infra weer op het spoor van de branchevereniging. Hij vond dat we een goede match vormen met de BSNC en elkaar aanvullen. Zeker gezien onze expertise op het gebied van Bodem en Arbo & Veiligheid. We adviseren onder meer over milieu-hygiënische en veiligheidsmaatregelen bij de aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. Daarmee voegen we iets toe aan de al ruim aanwezige kennis in de branchevereniging.”

Vervangen kunstgras
BK ingenieurs adviseert ook over het vervangen van kunstgrasvelden. “Daarnaast ontwerpen we sportvelden. Dat vraagt om specifieke kennis”, benadrukt Eric: “De aanleg en onderhoud van bijvoorbeeld een golfbaan of (kunst)grasmatten bij onder meer voetbalclubs is van het grootste belang voor de levensduur van deze voorzieningen. Daarom is het verstandig te kiezen voor een partner die veel ervaring heeft op dit gebied. Wij zorgen voor het totale pakket. Of het nu gaat om het ontwerp en de aanleg van een nieuw sportveld. Of om de renovatie van een bestaande sportaccommodatie. Het ontwerpen van een sportterrein gebeurt op basis van de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.”

Bij de aanleg van een nieuw sportterrein voert de afdeling Civiel & Sport van het ingenieursbureau eerst voorbereidende (bodem)onderzoeken uit. Eric: “Wij inventariseren daarbij de huidige opbouw van de grond, de ligging van de te bouwen sportaccommodatie en de aanwezige terreininrichting. Dan bepalen we de nieuwe constructie aan de hand van de eisen van de opdrachtgever of op advies van onze specialisten. Vervolgens bundelen we alle resultaten in het Programma van Eisen. Dat vormt de basis voor de ontwerptekeningen en het contract of bestek.”

Renovatie
BK ingenieurs is van veel markten thuis. “Als een sportaccommodatie niet meer voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruikers, is gehele of gedeeltelijke renovatie een interessante optie. Denk hierbij aan het vervangen van de (kunststof) grasmat, het vervangen van het tartan van een atletiekbaan en ook het uitbreiden of verbouwen van een clubhuis”, stelt Eric. “Is sprake van een renovatie, dan voeren we ook bodemonderzoeken uit. Daarnaast verrichten we onderzoek naar de constructieopbouw van het huidige sportveld en kijken we of het mogelijk is om bepaalde onderdelen opnieuw te gebruiken.”

Het verzorgen van aanbestedingsbegeleiding, directievoering en toezicht is ook in goede handen bij Eric en zijn collega’s. “Als gerenommeerd landelijk opererend ingenieursbureau hebben wij namens diverse opdrachtgevers het ontwerp, de aanleg en de renovatie van een groot aantal sportvelden en sportaccommodaties begeleid en uitgevoerd. Zowel tijdens de aanbestedingsfase als in de rol van directievoerder en toezichthouder tijdens de uitvoeringsfase.”

Eric kijkt ernaar uit om de collega-leden te ontmoeten tijdens komende bijeenkomsten van de BSNC. “Ik of mijn collega Marcel van der Meer zijn zeker van de partij. Het uitwisselen van kennis en informatie over buitensportaccommodaties is een sterk punt van de branchevereniging. En een van de concrete doelstellingen. We willen goed op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de branche. Daarvoor biedt de BSNC als landelijk kennis- en innovatieplatform én door de organisatie van verschillende interessante evenementen, een ideaal podium.

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie